september-oktober ’17 | nr 5

Inhoud | jaargang 45, nummer 5 |

Redactioneel
Hoe antisemitisme Israel heeft helpen creëren
Balfour Declaration
Van Balfour tot Obama (en Trump)
Trends in de Kwestie Palestina sinds de Juni-Oorlog van 1967 – een terugblik en een vooruitblik
Nieuw HAMAS-handvest

Wilt u een abonnement op Soemoed nemen?