januari-februari 2020 | nr 1

Inhoud | jaargang 48, nummer 1 |
Redactioneel
Er zijn veel mensen in Gaza die de vogels benijden – een interview met Ahmed Abu Artema
Kernpunten van het Trump-Plan
Nieuw aan het Trump-Plan is het racistische karakter ervan
Het Trump-Plan maakt duidelijk aan dat de ‘twee staten-oplossing’ van meet af aan een leugen is geweest
Israel kan het apartheidslabel niet langer afschudden

Wilt u een abonnement op Soemoed nemen?