Care for Palestine

Nieuws Achtergrondinformatie

De werkgroep Care for Palestine – bestaande uit artsen, verpleegkundigen en therapeuten – heeft zich tot taak gesteld om aan de beroepsgroep maar ook aan anderen te verduidelijken wat de impact is van de Israelische overheersing, bezetting en blokkades op de gezondheidssituatie van Palestijnen.

De gezondheid van een bevolking wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, maar ook en vooral door factoren die het dagelijkse leven bepalen: voeding, milieu, scholing, woonomgeving, arbeidsomstandigheden, (beperking van) mobiliteit maar ook sociale factoren als (on)veiligheid, discriminatie en onderdrukking. Ook preventie vormt een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg.

Israel houdt sinds de Juni-Oorlog van 1967 de Westelijke Jordaanoever(inclusief Oost-Jeruzalem) en de Strook van Gaza direct, dan wel indirect bezet. Als bezettende mogendheid is Israel op grond van de Vierde Conventie van Genève verantwoordelijk voor het welzijn van de daar woonachtige burgerbevolking. Ook de medische zorg voor Palestijnse politieke gevangenen valt hieronder.

Israel heeft de meeste mensenrechtenverdragen ondertekend en dient aan de naleving daarvan gehouden te worden. Dat geldt ook voor het Palestijns Nationaal Gezag (PNA), waaraan in het kader van de Oslo-Akkoorden (van 1993 en later) in delen van in 1967 bezet gebied door Israel formeel bevoegdheden zijn overgedragen.

Ook voor Palestijnen speelt de leefsituatie een belangrijke rol in hun gezondheidsbeleving: leven onder de voortdurende druk van bezetting of blokkade drukt zijn stempel op het welbevinden en de gezondheid.

De omstandigheden waaronder de diverse Palestijnse gemeenschappen leven, verschillen daarbij van elkaar:

  • Palestijnen in Israel voelen zich (en zijn) tweederangs staatsburger.
  • De bewoners van de Westelijke Jordaanoever leven sinds 1967 onder bezetting en zien hun ontplooiingsmogelijkheden door Israel steeds verder beperkt.
  • De Palestijnse inwoners van Oost-Jeruzalem – dat volkenrechtelijk deel uitmaakt van de bezette Westelijke Jordaanoever – moeten over een door Israel afgegeven verblijfsvergunning beschikken om in de stad waarin zij zijn geboren, te kunnen blijven wonen
  • De Palestijnen in de Strook van Gaza leven onder een al ruim tien jaar durende algehele blokkade en zijn in die periode door vier grote Israelische militaire offensieven getroffen.
  • En dan zijn er de Palestijnse vluchtelingen in de diaspora – vooral in Jordanië, Libanon en Syrië – die daar veelal onder zeer moeilijke omstandigheden moeten zien te overleven.

Over de gezondheidssituatie van al deze categorieën Palestijnen en over de externe factoren die deze beïnvloeden, verzamelt de werkgroep Care for Palestine informatie en presenteert deze op een overzichtelijke wijze, onder meer via deze website en via een maandelijkse Nieuwsbrief.

Voor nadere informatie en voor een (kosteloos) abonnement op onze Nieuwsbrief, stuur een email naar: careforpalestine@xs4all.nl