Cinema Palestina

ABCDEFGHJKLMNOPRSTUVWX-YZ

 

De Cinema Palestina-werkgroep wil méér screenings van Palestijnse films om zoveel mogelijk mensen een juister beeld te tonen van de Palestijnen en hun conflict met Israel, dit als tegenwicht voor de nog steeds gebrekkige berichtgeving door de media. De werkgroep koos hiervoor om twee redenen:

  • Film is het medium bij uitstek – zeker in combinatie met een inleiding en/of discussie – om bij een breed publiek kennis over te dragen over de aard/historie van het conflict én onjuiste of eenzijdige beeldvorming te corrigeren.
  • Dit is bovendien hard nodig: ondanks de bloei van de Palestijnse cinema de laatste decennia, tégen de verdrukking in, worden Palestijnse documentaires en speelfilms nog veel te weinig hier vertoond.

De werkgroep geeft hiertoe, ook in verband met de beperkte menskracht, prioriteit aan het inventariseren van Palestijnse films en de registratie respectievelijk beschrijving daarvan in een digitaal databestand. Dit Engelstalige bestand, dat in principe door iedereen met interesse voor Palestijnse cinema te raadplegen is, staat in Excel.

Omdat niet iedereen hiermee overweg kan, hebben we hierboven een vereenvoudigde versie, alfabetisch gerangschikt op filmtitel, geplaatst.

Titels beginnend met een cijfer staan vóór de A, en titels die met een lidwoord starten (de, het en een) zijn alfabetisch gerangschikt bij het tweede woord.

Het is onze bedoeling vanuit deze pagina binnenkort ook toegang te geven tot het volledige Excel-bestand, wat de mogelijkheid biedt desgewenst zelf selecties te maken bijvoorbeeld op jaar van uitkomen, naam regisseur, duur van de film, behandelde thema’s enzovoort.
Zolang deze toegang nog niet gerealiseerd is kan je in het geval je een of meer selecties uit het bestand wil, contact met de werkgroep opnemen via: palcin@xs4all.nl.

De Cinema Palestina-werkgroep