Cinema Palestina

Below we highlight Palestinian films screened by BlackStar. We’ve also provided a small, limited list of additional Palestinian films you can watch online. Beyond what is listed below, Palestinians are creating media every moment, and you can find those on social media using the hashtags #Palestine #SaveSheikhJarrah #GazaUnderAttack #FreePalestine. Love to the people of Palestine.

Here’s 10 great Palestinian films to watch right now (for free). 

DIRECTED BY RAMI NIHAWI, LINA ALABED, NADIM DEAIBES | 2015

The inhabitants of “Al Marj” refugee camp located in the Bikaa Valley, fled from different regions in Syria to find refuge in Lebanon. Instead of finding a safe haven, they were subjected to a sudden order of evacuation on the grounds of the tents being in proximity to a military zone. The authorities granted the refugees only 5 days to dismantle their laboriously built tents, without offering any alternative settlement option.”

Selected list of additional Palestinian films to watch:

A World Not Ours (2012), Vimeo on Demand

The Time that Remains (2009), Amazon Prime

They Do Not Exist (1974), full on Youtube

Palestine Film Institute’s Film of the Week – free film streaming every Wednesday

Jenin, Jenin (2002), full on Vimeo

Roof Knocking (2017), full on Vimeo

Omar (2013), Amazon Prime

Roshmia (2005), Guide Doc TV

5 Minutes from Home (2007), Vimeo on Demand

Where Should the Birds Fly? (2013), Kanopy

Ghost Hunting (2018), Vimeo on Demand

Laila’s Birthday (2008), Amazon Prime

De Engelstalige database www.palestinecinema.com bevat momenteel gegevens over ruim 1000 documentaires en fictiefilms, zowel korte als lange, die een goed beeld van de Palestijnse werkelijkheid geven en daarmee als tegenwicht dienen voor de doorgaans gebrekkige berichtgeving in de media. Hiermee willen wij bevorderen dat deze films vaker worden vertoond én gezien, zodat er mondiaal meer begrip en sympathie voor de Palestijnse zaak ontstaat.

Onder ‘Palestijnse Cinema’ rekenen wij niet alleen films van regisseurs met een Palestijnse nationaliteit/achtergrond, al vormen die wel de hoofdmoot van de database. Een deel van de films is echter van andere regisseurs, onder wie ook joods-Israelische. Ons belangrijkste criterium om een film in de database op te nemen is: maakt de film iets duidelijk over het lot van de Palestijnen en hun conflict met Israel ?

Van elke filmtitel vermeldt de database: naam regisseur, lengte en onderwerp van de film, en jaar van uitkomen. Indien deze te vinden was, wordt na een klik op de titel ook een uitgebreide filmbeschrijving zichtbaar, plus een link naar een trailer en (soms) een volledige versie.

Een handige zoekmanier is door bij ‘Search’ enkele steekwoorden in te voeren. Als je bijvoorbeeld bij Search ‘women’ en ‘Gaza’ invoert, verschijnt er een ruime lijst met titels hierover, waarin je kunt bekijken wat er van je gading is.

Vrijwel elke week verschijnen er wel nieuwe ‘Palestijnse’ films. Dit impliceert dat de database per definitie achterloopt. Als u iets over zeer recente titels wilt weten, kunnen wij op verzoek (per email naar: palcin@ziggo.nl) een lijst doormailen.

De website bevat ook een rubriek ‘News’, met o.a. informatie over binnenkort te verwachten festivals met ‘Palestijnse’ films. Ook hiervoor geldt: mail ons als wij iets hebben gemist!

Voor vragen kunt u met ons contact opnemen via palcin@ziggo.nl.

Margot Heijnsbroek & Frans Brons
Cinema Palestina Werkgroep