Care for Palestine

Het sub-dossier Care for Palestine dient ter ondersteuning van de werkzaamheden van de gelijknamige werkgroep – bestaande uit artsen, verpleegkundigen en therapeuten – die zich tot taak heeft gesteld om naar de beroepsgroep en anderen toe de relatie te verduidelijken tussen de Israelische overheersing en bezetting enerzijds en de medische en gezondheidssituatie van Palestijnen anderzijds.

Stalled decline in infant mortality among Palestine refugees in the Gaza Strip since 2006 – UNRWA (juni 2018)
PHRI Emergency Delegation to the Gaza Strip – PHRI (april 2018)
Conferentie Promotion of Right to Health and Access to Healthcare – Gaza (2017)
Wereldwijde medische waakhond medeplichtig aan Israelisch misbruik – Derek Summerfield (2017)
Gaza – ‘It’s not a War of Guns, but a War on Minds’ – Mersiha Gadzo (2017)
Gaza Ten Years Later UN (juli 2017)
The Humanitarian Crisis in Gaza – Council of Europe (januari 2017)
No Safe Place – Crimes against and War Crimes – BADIL (februari 2016)
Gaza – Humanitarian impact of the blockade – OCHA (juli 2015)
Gaza may be Uninhabitable by 2020 on Current Trends – UN (2015)
No Exit – Gaza and Israel Between Two Wars – ICG (augustus 2015)
Gaza – Trapped and Punished – FIDH (2015)
Occupational health: bearing witness to Palestinian lives – Pal Square (november 2015)
Chief complaint: a Palestinian doctor in the Galilee – Pal Square (juni 2015)
Gaza Blockade in Numbers – Ma’an Development Center (juni 2015)
Operation Protective Edge in Numbers – PHCR (augustus 2014)
No More Impunity – Gaza’s Health Sector Under AttackMAP a.o. (2014)
Slow Death – The Collective Punishment of Gaza – Euro-Mid (september 2013)
The Health Risks posed by Water Pollution in the Gaza Strip – MEMO (januari 2013)
Health Conditions in the Occupied Palestinian Territories – WHO (mei 2012)
Gaza in 2020 – A Liveable Place? – UNRWA (augustus 2012)
Water grabbing in colonial perspective – Stephen Gasteyer (2012)
Troubled waters, Palestinians denied access to fair water – Amnesty International  (2009)
The Gaza Strip – A Humanitarian Implosion – Oxfam a.o. (maart 2008)
Gaza Strip Humanitarian Fact Sheet – OCHA (november 2007)