Care for Palestine

De werkgroep Care for Palestine – bestaande uit artsen, verpleegkundigen en therapeuten – heeft zich tot taak heeft gesteld om aan de beroepsgroep maar ook aan anderen te verduidelijken wat de impact is van de Israelische overheersing en bezetting op de gezondheidssituatie van Palestijnen.

De gezondheid van een bevolking wordt niet alleen bepaald door het niveau van de gezondheidszorg maar ook en vooral door factoren die het dagelijkse leven bepalen: voeding, milieu, scholing, woonomgeving, arbeidsomstandigheden, maar ook sociale factoren als (on)veiligheid, discriminatie en onderdrukking. Ook preventie vormt een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg.

Ook voor Palestijnen speelt de leefsituatie een belangrijke rol in hun gezondheidsbeleving. Leven onder de voortdurende druk van bezetting of blokkade drukt zijn stempel op het welbevinden en de gezondheid.

De verschillen tussen deze omstandigheden zijn voor verschillende categorieën Palestijnen levensgroot: Palestijnen die Israël wonen en het Israëlische staatsburgerschap bezitten, de bewoners van de Westelijke Jordaanoever, die sinds 1967 onder bezetting leven en wier vrijheid steeds verder beperkt wordt, de Palestijnse inwoners van Gaza, die leven onder een nu al tien jaar durende blokkade en in die tijd vier zware oorlogen hebben beleefd, de Palestijnse bewoners van Oost-Jeruzalem, die een verblijfsvergunning moeten hebben voor de stad waarin zij geboren zijn en de vluchtelingen zowel op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza, als ver daarbuiten in de diaspora.

Over de gezondheidssituatie van al deze groepen en over de externe factoren die dit beïnvloeden, proberen wij zoveel mogelijk informatie te verzamelen en op overzichtelijke wijze te presenteren.

Kort Nieuws

De boot Al Awda (Terugkeer) is voor de kust van Gaza aangekomen en door de Israëlische marine opgebracht om de Flotilla, die kortgeleden nog Nederland aan deed, tegen te houden. De Britse orthopeed Swee Chsai Ang werd gevangen gezet (31-7-18).

Physicians for Human Rights Israel protesteert tegen het besluit om gevangenen, onder wie veel Palestijnen, niet te behandelen voor hepatitis C (29-7-18).

Op 5 juli hadden 2 leden van de werkgroep een gesprek met de directeur van Christenen voor Israël. Zij hadden tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van 70 jaar Israël aandacht gevraagd voor 70 jaar Nakba. Samen met EAPPI en Sabeel worden de contacten voortgezet.

Israëlische slachtoffers aan de grens met Gaza, die aan PTSD lijden ten gevolge van Palestijnse verzetsacties, krijgen recht op behandeling doordat ze geaccepteerd worden door het Nationale Verzekeringsinstituut (PHRI 4-7-18).

Vluchtelingenorganisatie UNWRA wordt gekort. Hierdoor wordt de hulpverlening met name in Gaza nog verder bemoeilijkt. Palestijnse kinderen en volwassenen die aan psychische of somatische aandoeningen of handicaps lijden ten gevolge van de oorlogen tegen Gaza, hebben helaas weinig tot geen behandelingsmogelijkheden, mede als gevolg van Amerikaanse bezuinigingen.

In The Lancet van 1 juli verscheen een artikel van Khalid Halahleh over het voorkomen, behandeling en preventie van kanker in de Palestijnse gebieden. (Voor het artikel moet betaald worden.)

Op 6 juni werd Razan al-Najar (21), een EHBO-hulpverleenster aan de grens in Gaza door Israëlische scherpschutters neergeschoten. Het neerschieten van duidelijk herkenbaar, onbewapend medisch personeel is een grove schending van artikel 9 van de eerste Geneefse Conventie. Wereldwijd was de verontwaardiging groot. De WHO sprak zijn bezorgdheid uit en Mustafa Barghouti zei: “Leugens pleiten Israël niet vrij van de dood van Razan Al-Najjar”.

Rapporten

Stalled decline in infant mortality among Palestine refugees in the Gaza Strip since 2006 – UNRWA (juni 2018)
PHRI Emergency Delegation to the Gaza Strip – PHRI (april 2018)
Conferentie Promotion of Right to Health and Access to Healthcare – Gaza (2017)
Gaza – ‘It’s not a War of Guns, but a War on Minds’ – Mersiha Gadzo (2017)
Gaza Ten Years Later UN (juli 2017)
The Humanitarian Crisis in Gaza – Council of Europe (januari 2017)
No Safe Place – Crimes against and War Crimes – BADIL (februari 2016)
Gaza – Humanitarian impact of the blockade
– OCHA (juli 2015)
Gaza may be Uninhabitable by 2020 on Current Trends – UN (2015)
No Exit – Gaza and Israel Between Two Wars – ICG (augustus 2015)
Gaza – Trapped and Punished – FIDH (2015)
Gaza Blockade in Numbers – Ma’an Development Center (juni 2015)
Operation Protective Edge in Numbers – PHCR (augustus 2014)
No More Impunity – Gaza’s Health Sector Under AttackMAP a.o. (2014)
Slow Death – The Collective Punishment of Gaza – Euro-Mid (september 2013)
The Health Risks posed by Water Pollution in the Gaza Strip – MEMO (januari 2013)
Gaza in 2020 – A Liveable Place? – UNRWA (augustus 2012)
The Gaza Strip – A Humanitarian Implosion – Oxfam a.o. (maart 2008)
Gaza Strip Humanitarian Fact Sheet – OCHA (november 2007)

Wereldwijde medische waakhond medeplichtig aan Israelisch misbruik – Derek Summerfield (2017)
Chief complaint: a Palestinian doctor in the Galilee – Pal Square (juni 2015)

Occupational health: bearing witness to Palestinian lives – Pal Square (november 2015)
Health Conditions in the Occupied Palestinian Territories – WHO (mei 2012)
Water grabbing in colonial perspective – Stephen Gasteyer (2012)
Troubled waters, Palestinians denied access to fair water – Amnesty International  (2009)