Home achtergronden

achtergronden

Tot 1917, rondom de Balfour Declaration waarin door de koloniale mogendheid Groot-Brittannië de vestiging ‘in Palestina van een nationaal tehuis voor het joodse volk’ werd toegezegd, was 2 procent van de grond van Palestina in bezit van joden....
De ‘Kwestie Palestina’ verwijst naar de strijd van Palestijnen tegen het zionistische, koloniale project in Palestina, waarbij zionistisch-joodse kolonisten vanaf het eind van de 19e eeuw door middel van kolonisatie stelselmatig toewerken naar het omvormen van Palestina in een...
Palestina – het gebied dat zich uitstrekt tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan – is door de inspanningen van joodse kolonisten/de Staat Israel opgedeeld in drie delen: Palestina’48 (Israel), de Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) en de...
Palestina – het gebied dat zich uitstrekt tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan – is door de inspanningen van joodse kolonisten/de Staat Israel opgedeeld in drie delen: Palestina’48 (Israel), de Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) en de...
De eenzijdige proclamatie van de Staat Israel op 14 mei 1948 had voor de Palestijnen dramatische gevolgen. Want de oorlogshandelingen die onmiddellijk daarop uitbraken, zijn door Israel aangegrepen om een tot in details voorbereide campagne van etnische zuivering in...
Ongeveer de helft van alle Palestijnen woont als vluchteling buiten Palestina. In 2016 ging het daarbij om rond 5,6 miljoen personen (vluchtelingen en hun nakomelingen). De grootste groep vluchtelingen – rond 750.000 – ontstond in 1948-1949, rondom de stichting van...
De Juni-Oorlog van 1967 was een aanvalsoorlog van Israel met als inzet territoriale expansie en militaire hegemonie in de regio. Op 5 juni 1967 lanceerde Israel – na weken van opgelopen politieke spanningen en militaire schijnbewegingen en voorts enkele korte...
Op 22 november 1967, enkele maanden na beëindiging van de Juni-Oorlog, nam de Veiligheidsraad van de VN Resolutie 242 aan, die sindsdien op het diplomatieke niveau uitgangspunt vormt voor de opstelling van Europese staten in de Kwestie Palestina. De...
In de Beginselverklaring van 13 september 1993 (Oslo-I) erkennen de staat Israel en de PLO ‘elkaars legitieme en politieke rechten’ en zeggen zij ‘te streven naar vreedzame co-existentie’, evenals naar ‘een rechtvaardige, duurzame en alomvattende vredesregeling en een historische...