november t/m december 2007

onderstaande NPK-info’s zijn verschenen op:

10 november
Bijeenkomst
10 november, vanavond dus: Amsterdam: Mearsheimer & Walt, De Israëllobby
Zie ook terug NOVA van 8-11
Gaat over die lobby in de VS; voor dichter bij huis zie deze brief van EAJG over CIDI
http://www.eajg.nl/index.asp?navitemid=12&type=3&item=1324
Op dit moment is CIDI “bezig” met de vakbond ABVAKABO teneinde solidariteit met Palestijnse collega’s lastig te maken.
Gaat dan om een Palestinaconferentie van ABVAKABO FNV op 29 november
    
Te zien
– 11 november NMO met Salman Abu Sitta, NL 2 14.30 uur
Samengevatting van “The Longest War against a People: The Palestinians’ Struggle for Freedom” te Amsterdam op 1 november.  
Zie ook
– Bil’in My Love on line; snel wezen want de link is maar tijdelijk
    
Mensenrechten volgens Verhagen
na wat vragen aan hem
   
Deze week is de internationale week tegen “de muur”; een goede gelegenheid om bepaalde kamerleden vragen te stellen.
Zie
Maar vooral ook
The Palestinian-International Campaign to End the Siege on Gaza !!
Kamerleden naar keuze via

 

22 november
22 november = 40 jaar VN-resolutie 242 waarin is bepaald dat Israël zich moet terugtrekken uit de bezette gebieden.

Vanavond te Amsterdam om 19 uur opening van tentoonstelling Desert Generation.
ISRAELISCHE EN PALESTIJNSE KUNSTENAARS TEGEN DE BEZETTING
Programma t/m 2 december zie


ABVAKABO FNV’s Palestinaconferentie van 29 november is uitgesteld, niet afgesteld!

Op 29 november gaat een solidariteitsverklaring uit naar de Palestijnse vakbeweging.
Er komt z.s.m. een uitstekende conferentie dus leden weten wat hen te doen staat.
Daarbij: ook in andere bonden zijn initiatieven zeer welkom uiteraard.
Voor wie nog geen lid is: http://www.fnv.nl/
Zie NPK’s vakbondsdossier in opbouw
     
Meer agendapunten
Visit Palestine, The Eco Alternative Guesthouse in Beit Sahour; zie hierna en
Steun voor Kristel’s Guesthouse: Giro 4922033 t.n.v. K.D.Letschert te Utrecht o.v.v. sponsorbijdrage.


The one-state reality
Ben White, The Electronic Intifada, 13 November 2007
http://electronicintifada.net/v2/article9097.shtml


Visit Palestine!!

Come and see the reality of life under occupation
Meet Palestinians
Get to know the Palestinian culture
Learn Arabic
Volunteer in an organisation
Share your talents and skills with Palestinians
Be active
The Eco Alternative Guesthouse in Beit Sahour is the right base for a stay in the Westbank. We offer you a clean and comfortable stay for a reasonable price, in an active atmosphere, in solidarity with the Palestinians. We can help you to find your way around in the Westbank, connect you to local organisations, help you to find voluntary work and advice you on how to continue solidarity work for Palestine back home.Read more on our website:www.eag-palestine.org
And don’t hesitate to contact us: info@eag-palestine.org

Kristel Letschert

02 december

Op 5 en 6 december spreekt Norman Finkelstein in Amsterdam, Utrecht en Groningen.
     
Rondom 29 november was (*) in “de media” geen aandacht voor 60 jaar verdelingsresolutie 181.
Gebruikelijk is inderdaad vaker om te zwijgen over mislukkingen en aangerichte rampen.
– Sixty years after ‘Al-Nakba’ in Palestine, November 27, 2007, Richard Becker
http://www.pslweb.org/site/News2?page=NewsArticle&id=7669&news_iv_ctrl=1261
Palestinian right of return still a fundamental demand.
– The One State Declaration, 29-11-2007 
Zie ook zes bijbehorende verslagen! – hier nr 6:
http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2007/11/24/een-staat-6/#more-7509
         
De echte top was vorige week in Palestina!
Hundreds converge on Ramallah for boycott summit,
Summary report, Conference Steering Committee, 29 November 2007
http://electronicintifada.net/v2/article9129.shtml
Zie voorts
The 12 Myths of Annapolis, Phyllis Bennis, 29-11-2007
Five views on Annapolis Gush Shalom, 21-11-2007 
Gideon Levy has one view: “.. It is in fact very simple: Israel does not want peace ..”
     
Als apartheid mislukt dan …. dreigt apartheid; da’s heel apart 
Israel risks apartheid-like struggle if two-state solution fails, says Olmert
Rory McCarthy in Jerusalem, November 30, 2007
http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,,2219485,00.html
– Separate but Unequal in Palestine: The Road to Apartheid, Mohammed Khatib, 27-11-2007 
    
Israel poogt Palestijns vakbondsgeluid te doen verstommen: teken van zwakte!  28/11/2007
Over hoe Israel er alles aan doet om de Palestijnse vakbeweging monddood te maken.
http://www.palestina-komitee.nl/NPK-berichten/38
Bijgaand de solidariteitsverklaring die op 29 november door ABVAKABO FNV werd verzonden naar de Palestijnse vakbeweging.
Het bondsparlement sprak kort daarvoor haar steun uit voor die verklaring.
(*) wellicht niet goed genoeg opgelet, maar ….
Solidariteitsverklaring ABVAKABO FNV d.d. 29 november 2007 Aan Palestinian Health Services Union en Palestinian Public Services Union
 
Beste Palestijnse vakbonds-vrienden
Het spijt ons zeer dat we de voor vandaag geplande solidariteits-conferentie moesten uitstellen omdat met onze hoofdspreker Anan Qadri contact de laatste maanden onmogelijk was.
Onze Palestina-vakbondsconferentie willen we niettemin op zo kort mogelijke termijn hebben met daarbij een afvaardiging vanuit de Palestijnse vakbeweging!
Intussen zullen wij de andere bonden binnen de FNV bij de te voeren discussie betrekken. Vandaag, op de door de Verenigde Naties uitgeroepen dag van Internationale Solidariteit met het Palestijnse volk, willen wij onze solidaire groet overbrengen met opmerking van het hierna volgende. 1 – Gelet op sinds 1994 bestaand ABVAKABO-beleid m.b.t. Palestina hebben we onder andere goede nota genomen van
– de slotresolutie van de destijdse IVVV in december 2004 o.a. eisend dat de bezetting van 1967 onmiddellijk eindigt inclusief muur en nederzettingen;
– vooral de “Request for Political Support and Humanitarian Assistance for Palestinian Public Employees” gedaan door Anan Qadri op 10 november 2006 aan de PSI.
 
2 – Spreekt nu uit
– alles in het werk te zullen stellen om  de solidariteit met de Palestijnse collega’s konkreet inhoud te geven overeenkomstig voornoemde oproep uit 2006.
 
3 – Zal daartoe de volgende activiteiten uitwerken
1 – de contacten met Palestijnse collega’s te intensiferen;
2 – de situatie voor de Palestijnse collega’s te helpen verbeteren door druk uit te oefenen op Israël om te voldoen aan de eisen die door het internationaal recht worden gesteld;
3 – samen te werken met andere bonden in FNV-verband;
4 – belangrijke ontwikkelingen in nationaal en internationaal verband daarbij te betrekken;
5 – onze regering en parlement aan te spreken op de grondwettelijke verantwoordelijkheid om het internationaal recht te bevorderen.
                    
Nogmaals met solidaire groet en hopend elkaar snel te treffen in Nederland!
ABVAKABO FNV

cc PGFTU (Palestinian General Federation of Trade Unions)

 

04 december
Nederland over Israel (*)
– Kamerbrief inzake de Midden-Oosten conferentie te Annapolis d.d. 27 november 2007 met het kabinetsstandpunt.
http://www.minbuza.nl:80/nl/actueel/brievenparlement,2007/12/Kamerbrief-inzake-de-Midden-Oosten-conferentie-te-.html

– De minister van buitenlandse zaken gaf op 29 november zijn MO-statement af in een synagoge, heel symbolisch zonder Palestijnse aanwezigheid.
en in detail
Nederlandse verplichtingen zoals o.a. gesignaleerd in het ICJ-advies van 9 juli 2004 vergeet Verhagen namens ook de huidige regering.
       
Olmert’s prisoner release attempt to mislead global public opinion
Barghouthi: there are more and more Palestinian prisoners in Israeli jails
Palestinian National Initiative, 3 December 2007
    
After 40 Years of Occupation “Solidarity” is not Enough, Al Haq, 29 November 2007
    
The Annapolis Farce
Mission accomplished, Osamah Khalil, 29 November 2007
http://electronicintifada.net/v2/article9131.shtml
 
Boycotacties in België
     
(*) Gaat eigenlijk niet over Palestina.
(**) Samengevat in Volkskrant op 30-11-2007 op Forumpagina; reacties naar forum@volkskrant.nl

18 december

Mensenrechten: de mensenrechtennota van minister Verhagen

– Kamerfracties kunnen tot vrijdag 21-12 hun schriftelijke vragen indienen over de nota, die pas op 30 januari met de minister wordt besproken; zie via http://www.tweedekamer.nl/  (1) 

Help de Kamercommissie de blindheid voor Palestijnse mensenrechten te doorbreken!

Opmerkingen over de nota op de NPK-site en zie o.a. “Benoem Israels wandaden” door Dries van Agt, 10-12-2007
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/172134

Wellicht leveren deze speeches van Verhagen nog stof toe reactie
http://www.minbuza.nl/nl/actueel/speeches,artikelen_bewindslieden/artikelen-minister-verhagen–buitenlandse-zaken-/Artikel-godsdienst–cultuur-en-mensenrechten.html

Quote: “Er is een Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en daar valt niets op af te dingen. Dat standpunt draagt Nederland consequent uit in al zijn contacten met andere landen.”

En daarna over kinderen.
http://www.minbuza.nl/nl/actueel/speeches,2007/12/Uitreiking-International-Children-s-Peace-Prize.html

Actualiteit

The grim reality in Gaza, Mohammed Omer, 10 December 2007
http://www.palsolidarity.org/main/2007/12/16/new-statesman-the-grim-reality-in-gaza/

Red Cross demands Mid-East action, 13-12-2007
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7141875.stm 

Quote: … “Why do we call for political action? Because actually we do not think that humanitarian aid can solve the problem,” said Beatrice Megevand Roggo, ICRC director of operations for the Middle East…..

The occupied Palestinian territories: Dignity Denied, 13-12-2007
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/palestine-report-131207

Palestinian Medical Relief Society Calls for an immediate end to the murderous siege of Gaza
http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/SIRU-79R4EN?OpenDocument

Palestine Monitor, Exposing life under occupation

http://www.palestinemonitor.org/spip/

Continued Violence, Settlements, Mar Peace Prospects; MIFTAH, 15-12-2007

Boycott: The Backlash, Ben White, 16-12-2007 
Can anyone seriously believe that 40 years of military occupation and rapacious Israeli colonialism will simply melt away, through the promotion of ‘dialogue and reconciliation’?

http://palestinechronicle.com:80/story-121607170930.htm 

Demonstreren staat vrij! Persbericht Ombudsman, 13-12-2007
http://www.ombudsman.nl/nieuws/persberichten/2007/20071213-demonstreren.asp

Demonstratiekaart Ombudsman
http://www.ombudsman.nl/rapporten/grote_onderzoeken/2007demonstreren/documents/rapport2007-290-demokaart.pdf
Eenpersoonsprotesten hoeven niet te worden aangemeld.

Head of Birzeit university student council sentenced to one year in jail, Right to Education Campaign, 13-12-2007
http://palestinemonitor.org/spip/spip.php?article204
http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=15640&CategoryId=10      

Ter attentie
19-12 Den Haag Filmhuis: film “Route 181” en discussie.
http://www.palestina-komitee.nl/agenda/41
4-1-2008: Radio 1 VPRO marathoninterview met Midden Oosten specialist Bertus Hendriks

(1)Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken

De agenda
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/per_commissie/index.jsp?p=cbuza.xml   

http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/BUZA/index.jsp#0

28 december
Apartheid vermomd als vrede
Activiteiten
– Infotour over leven in door Israël bezet Palestijns gebied: 29 december t/m 12 januari
Met informatie over het beginnend `Eco Alternative Guesthouse´, zie
www.eag-palestine.org  en
Start op 29 (benefietfeest voor Gaza) en 30 december in Nijmegen.
Nijmegen 30 december Benefiet infomiddag voor Palestina (uit de infotour)
Kristel Letschert vertelt waar je je allemaal op moet voorbereiden als je zelf naar Palestina gaat. Verder bijdrages over de politieke situatie in Palestina. de boycot van Israelische biologische en andere producten en over het project waarnaar de opbrengst van het benefiet gaat. Tijdens deze middag is er een vegetarisch buffet, waarvoor je zelf een vrijwillige bijdrage kunt geven. Ook de opbrengst van dit buffet gaat naar Gaza. Er is Arabische muziek.
Zondag 30 december in Café de Klinker vanaf 15:00 uur.
Utrecht 8 maart 2008: Dag van Internationale Solidariteit met Palestijnse vrouwen (vooraankondiging)
Vijf Nederlandse vrouwenorganisaties en het Nederlands Palestina Komitee hebben onlangs de handen in elkaar geslagen om uitvoering te geven aan een oproep van de in augustus in Brussel gehouden VN Civil Society Conference: dat 8 maart 2008 in het teken zal staan van solidariteit met Palestijnse vrouwen en herdenking van de “Nakba”.
De organisatoren: Palestijnse Vrouwen in Nederland, Vrouwen in het Zwart, Vrouwen voor Vrede, WILPF, vrouwen van het Nederlands Palestina Komitee, ism Multicultural Women Peacemakers Network Nederland en COS Utrecht. 
          
UNRWA Emergency Appeal 2008
     
T.k. alsnog: Persbericht Campagne tegen Wapenhandel, 11 december 2007 (*)
En hierbij over wapenhandel en militaire samenwerking met Israel.


(*) Persbericht Campagne tegen Wapenhandel, 11 december 2007  

   
Nederland ’s werelds vijfde wapenexporteur
Ongecontroleerde doorvoer naar conflictgebieden en dictaturen
    
Amsterdam, 11 december 2007 – Nederland verstevigt zijn positie als grote wapenexporteur met uitvoervergunningen ter waarde van ruim een miljard euro. Nederland behoort daarmee tot de top 5 van de wereld. Grote hoeveelheden nachtzichtapparatuur gaan naar China, Israël en Pakistan, waarheen normaal gesproken geen wapens geëxporteerd mogen worden.  Doorvoer van wapens legt Nederland al helemaal geen strobreed in de weg, ook niet naar oorlogsgebieden, zo blijkt uit een vandaag verschenen jaarrapport over het Nederlandse wapenexportbeleid in 2006. Volgende week donderdag debatteert de Tweede Kamer over de Nederlandse wapenhandel.
   
Voor de derde maal publiceert de Campagne tegen Wapenhandel vandaag haar alternatieve jaarrapport van de Nederlandse wapenhandel, dat inzicht biedt in de grote hoeveelheid ruwe gegevens die de overheid sinds enkele jaren publiceert. Daarin valt een duidelijk stijgende lijn te zien in de wapenverkopen van de laatste tien jaar, in het bijzonder de afgelopen vier jaar. De verkoop van tweedehands defensiematerieel speelt daarbij een grote rol.
   
In 2006 spanden verkopen aan  Indonesië, Venezuela en Chili de kroon. Die drie bestemmingen waren in 2006 samen goed voor meer dan de helft van de Nederlandse wapenhandel. In strijd met de criteria die Nederland zichzelf oplegt worden ook wapenexporten naar conflictgebieden toegestaan.
Zo blijkt uit het rapport dat Nederland militair materieel levert aan India en Pakistan, ondanks hun gespannen relatie en ondanks de precaire situatie waarin Pakistan verkeert. Ook Israël ziet inmiddels weer mogelijkheden om Nederlandse militaire technologie te kopen – Nederland zet daarvoor de deur weer op een ruime kier.
   
Miljoenenexporten van in Nederland gebouwde onderdelen voor nachtzichtapparatuur vinden hun weg naar vooral China, ondermeer naar grensbewakingstroepen. Terwijl tegen dit land vanwege de slechte mensenrechtensituatie een Europees wapenembargo loopt, gelden voor onderdelen van nachtzichtkijkers amper beperkingen vanwege het zogeheten dual-use karakter ervan.
   
Voor doorvoer van wapens gelden amper beperkingen, omdat Nederland leveranties die afkomstig zijn uit bevriende landen zonder controle door laat gaan. Zo leverden de VS zelfs tijdens de Libanon-oorlog in de zomer van 2006 probleemloos vrachten munitie via Schiphol aan Israël. Dat zelfde gold voor Spaanse en Tsjechische wapenzendingen aan bijvoorbeeld Bangladesh, de Filippijnen, Guatemala en Kazachstan.
   
In het rapport “Analyse Nederlandse wapenexportvergunningen 2006“ geeft de Campagne tegen Wapenhandel een uitgebreid overzicht van allerhande feiten en details over de aard en omvang van de  Nederlandse wapenhandel in 2006. Deze uitgebreide analyse is een uniek overzicht van de meest recent beschikbare wapenexportgegevens.

<<Terug