mei t/m augustus 2008

onderstaande NPK-info’s zijn verschenen op:

31 mei
UITNODIGING voor een bijeenkomst met de Palestijnse journalist Mohammed Omer
Maandag 2 juni van 20.00 – 22.00 uur
Locatie: HTIB,
1e Weteringplantsoen 2 C te Amsterdam
(Tram 16, 24, 25 vanaf CS tot halte Weteringcircuit, daarna 2 minuten lopen: rechtsaf Weteringschans richting Leidseplein, 1e straat links is 1e Weteringplantsoen)De Palestijnse journalist Mohamed Omer, bekend van zijn bezoek aan Nederland in 2007 (*), en van zijn reportages op www.rafahtoday.org zal op 16 juni in Londen, samen met de unembedded journalist Dahr Jamail,  de Martha Gellhorn prijs voor de journalistiek in ontvangst nemen.
Voorafgaand aan de prijsuitreiking heeft Mohammed Omer een speakers tour gepland door Europa: in Zweden, Nederland en Griekenland.
Maandag 2 juni spreekt hij in Amsterdam.
In Zweden is hij daarna (**) de hoofdspreker op een conferentie van “Reporters without Borders – Sweden”. Voorts spreekt hij daar met parlementsleden en met de pers.Zie van hem : An award for the voiceless in Gaza, Mohammed Omer, 22 May 2008
http://www.newstatesman.com/200805220019

Van harte welkom op 2 juni!
Wim Lankamp
Nederlands Palestina Komitee(*) Wat referenties
http://www.linkselente.nl/shock-and-awe-gruwelijke-beelden-uit-gaza
(**)
Eerst nog dinsdagavond 3 juni te Rotterdam aan de Erasmus Universiteit vanaf 18 uur
http://sviqra.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=9

Ook ieder welkom.

TWEE WEKEN NAAR PALESTINA
Stichting VIA organiseert jaarlijks allerlei vrijwilligers projecten over de hele wereld. Sinds drie jaar is het ook mogelijk om deel te nemen aan projecten in Palestina. Dit zijn doorgaans korte projecten (twee weken), maar er zijn ook mogelijkheden voor lange termijn projecten. Naast Palestina zelf, zijn er ook projecten in Palestijnse vluchtelingen kampen (Syrië, Libanon), en bij een Arabische organisatie Baladna in Israel. In alle gevallen staat Palestina centraal. De inhoud van de projecten is meestal een combinatie van werk, discussie en excursies.

Voor een compleet overzicht van onze projecten in het Midden-Oosten, zie het onderstaande document. Hierin staat ook beschreven hoe je je kunt aanmelden.
http://www.stichtingvia.nl/projecten/mona/MOCANA_2008.doc

Omdat het geen eenvoudige regio is, zijn er criteria voor deelname. Zo verwachten wij bijvoorbeeld een zekere mate van kennis over / interesse in / affiniteit met de regio en het conflict. Ook de criteria staan in het document vermeld.Ik hoop dat we ook dit jaar weer meer vrijwilligers naar Palestina uit kunnen zenden. Uit eigen ervaring weet ik hoeveel impact het heeft om de situatie ter plaatse aan den lijven te ondervinden – ook al heb je in Nederland al veel gelezen. Ook de mate waarop familie en vrienden van onze vrijwilligers geïnteresseerd raken (bijvoorbeeld door weblogs of e-mails), geeft mij altijd weer het gevoel dat het er echt toe doet om mensen naar Palestina uit te zenden. Daarbij is ook voor ons het solidariteitsprincipe een hoofdkwestie.

Voor alle vragen aangaande de projecten en mogelijkheden kun je contact opnemen met onze Midden-Oosten, Centraal-Azië, Noord-Afrika groep: mocana@stichtingVIA.nl

En zie meer Palestina-nieuws op Kristel’s weblog
http://www.kristelsweblog.web-log.nl/

Ook over bezoek aan Palestina.

PLEASE SIGN THE PEACE CYCLE PETITION TO SUSPEND THE EU-ISRAEL TRADE
AGREEMENT
!
The Peace Cycle petition to put pressure on the European Parliament to suspend trade with Israel is now online and awaiting your signature at the following address:
http://www.thepetitionsite.com/1/Suspend-EU-Israel-Trade-Agreement

There are hundreds of petitions around at the moment, but this petition is unique because the Peace Cycle will personally deliver it to Members of the European Parliament at a specially arranged campaign event in Brussels on Tuesday 9th September 2008. It is therefore essential that you sign, and get others to sign, so that when we present it to MEPs they have to take notice.The EU-Israel Association Agreement forms the basis on which Israel and EU countries trade with each other.
The Agreement gives Israel preferential trading terms, and its stated objective is “to gradually integrate Israel into European policies and programmes”. There is also a financial assistance element which makes Israel eligible for ¤14 million in European Community financial cooperation over the next seven years.In view of Israel’s appalling human rights record towards the Palestinian people and its own Arab citizens, and its continuous breach of International Law and UN Resulotions, it is an outrage that the European Union should allow this Agreement to continue. The Agreement itself states that it must be “based on respect for human rights and democratic principles which guides internal and international policy”.

Israel is clearly in breach of these terms. We therefore believe the Agreement must be suspended until Israel respects human rights and international law.

Everyone is welcome to join the Peace Cycle in Palestine this August, and in Brussels this September – see our website for further details on how you can support this campaign: www.thepeacecycle.com

But whether you decide to join us or not, PLEASE SIGN THE PETITION NOW!
http://www.thepetitionsite.com/1/Suspend-EU-Israel-Trade-Agreement

Thank you for your support, now please forward this to all your contacts and ask them to forward it to theirs – let’s get this petition noticed by the EU!The Peace Cycle www.thepeacecycle.com

Zondag 8 juni Rotterdam: Het 4e Palestijnse Festival 60 jaar bezetting. Hoe lang nog?
http://www.ppmsholland.nl/
Zondag 15 juni Amsterdam: Bazaarfestival #4
Jaarlijkse festival over cultuur en politiek in het Midden-Oosten. Met debat, film etc.
http://www.ikvpaxchristi.nl/news/?v=2&cid=1&lid=1&id=427

 

09 juni
Op 10 juni vanaf 16.30 uur spreekt de Kamercommissie Buitenland o.a. over Palestina & Israel; zie de agenda met daarop ook een “MO-vergadering” op 1 juli.
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/per_commissie/index.jsp?p=cbuza.xml

Deze Kamerbrieven liggen o.a. ter tafel
Over Nederlandse inzet in de VN-mensenrechtenraad
http://www.minbuza.nl/nl/actueel/brievenparlement,2008/06/Kamerbrief-inzake-de-Nederlandse-inzet-voor-de-ach.html
Palestijnen lijken geen mensenrechten te hebben.
Over sluiting van scholen in Hebron, door Israel
http://www.minbuza.nl/nl/actueel/brievenparlement,2008/06/Kamerbrief-inzake-nadere-informatie-over-sluiting-.html
V.w.b. “problemen” aan Palestijnse kant kun je concluderen dat de minister zich niet echt informeert, zie
Hij reageert op Kamervragen en zegt ritueel altijd wel iets over nederzettingen.
Verslag uit mei; Europees overleg (RAZEB)
http://www.minbuza.nl:80/nl/actueel/brievenparlement,2008/06/Kamerbrief-inzake-Verslag-van-de-Raad-Algemene-Zak.html
De minister wil “verdieping en verbreding van de EU-Israël-relatie” i.p.v. enigerlei druk.
Merkwaardig dat dit (vanwege mogelijk “upgradings-besluit” Europese ministerraad op 16 juni) niet op de agenda lijkt te staan
http://www.alternativenews.org/news/english/palestinian-prime-minister-salam-fayyad-writes-the-potential-upgrade-of-eu-israel-relations-20080604.html
Schrijf Kamerleden dat bevriezing i.p.v. upgrading aan de orde moet zijn. Goed ook te weten dat regeringspartij PvdA op 13 en 14 juni congres heeft te Breda; Palestina staat er nog niet op de agenda maar actuele moties zijn altijd mogelijk. 
The most reliable path to freedom, Omar Barghouti, 9 June 2008
http://electronicintifada.net/v2/article9591.shtml
“…. what a South African comrade once told us: “The [African National Congress] issued its academic boycott call in the 1950s; the international community started to heed it almost three decades later! So you guys are doing much better than us.”…”
Dutch bank agrees: Jerusalem tramway is illegal, Adri Nieuwhof, 6 June 2008
http://electronicintifada.net/v2/article9594.shtml
Arab Film Festival Rotterdam 8th 18-22 Juni 2008
http://www.arabfilmfestival.nl/affr2008/nl/
25 juni
EU-logica m.b.t. Israel:

– Israel accelerates settlement expansion after Annapolis, Adri Nieuwhof, 11/6/2008
http://electronicintifada.net/v2/article9606.shtml
Israël wil nog 1.300 huizen in Jeruzalem, 13/6/2008
http://www.nrc.nl/buitenland/article1128260.ece/Israel_wil_nog_1.300_huizen_in_Jeruzalem
A dubious Israeli spring in Europe, Gideon Levy, 15/06/2008
http://www.haaretz.com/hasen/spages/992688.html
Quote: “….. Europe must come to its senses this week. It must condition the upgrade of relations with Israel on a series of practical steps Israel must take, in the spirit of its declared values. Want an upgrade? Please conduct yourselves according to international law, please respect the most basic human rights, please lift the siege on Gaza. That is how the EU behaves toward the rest of the countries knocking at its door. An unconditional upgrade will be a prize for settlements, a medal for siege,
closures and starvation. Is that the way Europe wants to see itself?
Lavishing gifts on the occupier, boycotting the occupied, and becoming an American puppet?….”
Gestimuleerd door met name Nederland beloonden daarna de EU-ministers Israel
Israel has won the European cup: a special relationship, Arjan El Fassed, 18 June 2008
http://electronicintifada.net/v2/article9620.shtml
World Refugee Day: 20 June 2008
Accountability Must Replace Impunity for Acts of Forced Displacement in Israel/Palestine
Exile, Exclusion, and Isolation – The Palestinian Exile Experience;  Karen
Koning Abuzayd, June 24, 2008
http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=17214&CategoryId=5

(*)

Verslag van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) van 16 juni 2008,
Voorbereiding Europese Raad, 19-20 juni 2008
http://www.minbuza.nl/nl/actueel/brievenparlement,2008/06/Kamerbrief-inzake-Verslag-van-de-Raad-Algemene-Zak.htmlMidden-Oosten Vredesproces (MOVP)
De Raad sprak over de stand van zaken in het MOVP en was eensgezind in haar
oordeel dat EU zich diende te blijven inspannen het Annapolis-proces te
laten slagen. Dit betekende onder meer dat het van belang was de komende
conferentie in Berlijn op 24 juni a.s. over de Palestijnse veiligheids- en
justitiesector tot een succes te maken. De Raad bleef bezorgd over de
humanitaire situatie in Gaza en riep de betrokken partijen op om te werken
aan het openen van de grenz en. De Raad sprak haar steun uit voor de
inspanningen hiertoe van onder meer Egypte. De uitspraken van de Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken Rice over de noodzaak de Israëlische
nederzettingenbouw in de Palestijnse Gebieden te staken werden verwelkomd.En marge van de RAZEB vond de EU-Israël Associatieraad plaats. Voorafgaand
aan de Associatieraad benadrukte minister Verhagen het belang van verdieping
en verbreding van de EU-Israël-relatie en sprak hij hiervoor zijn
nadrukkelijke steun uit. Minister Verhagen gaf daarbij aan dat bij de
verdieping van de relatie een versterkte dialoog inzake mensenrechten zal
worden verzekerd.De besprekingen vonden plaats in een goede en constructieve
sfeer. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Livni stelde dat
Israël de Europese bereidheid de relaties te intensiveren zeer waardeerde.
Minister Livni stelde daarbij dat Israël zich terdege bewust was van de
verplichtingen die dit voor Israël met zich mee bracht. De toekomst zou
aantonen dat het Europese vertrouwen in de relatie met Israël zeer gegrond
was en op een solide basis rustte. Tijdens het Franse voorzitterschap zal de
EU in overleg met Israël nader uitwerken op welke wijze concrete invulling
gegeven zal worden aan de intensivering van de relaties op de volgende
terreinen:
1.. Versterkte politieke dialoog, waaronder de oprichting van een
sub-comité Mensenrechten;
2.. Nauwere economische en sociale samenwerking, m.n. op het gebied van
werkgelegenheid, sociale zaken en anti-discriminatie;
3.. Handelsaangelegendheden, markt en regelgeving met het oog op
integratie in de interne markt;
4.. JBZ-samenwerking;
5.. Transport, energie, ICT, milieu, wetenschap en
technologiesamenwerking;
6.. Bevorderen van “people-to-people”-contacten;
7.. Trilaterale samenwerking met de Palestijnen.

11 juli
EU-Israel
– Antwoord op Kamervragen Mariko Peters over intensivering EU-samenwerking met Israël, 27-6
http://www.minbuza.nl/nl/actueel/brievenparlement,2008/06/Beantwoording-vragen-lid-Peters-over-intensivering.html

– Op 1 juli besprak de Tweede Kamer “het MO” (in de Kamercommissie Buitenland).
Hoofdthema voor de minister was …. de casus van dat filmend Kamerlid.
Het door Israel ernstig mishandelen van Mohammed Omer kreeg ook goed aandacht. Dat zeer zeer velen dergelijke ervaringen hebben kwam niet aan bij de minister.
De minister weigerde ook voorwaarden te verbinden aan het opwaarderen van de relatie met Israel.Het verhaal van Mohammed Omer
http://www.democracynow.org/2008/7/7/award_winning_palestinian_journalist_mohammed_omer
“No New EU-Israel Action Plan in April 2009!”
Palestinian Boycott, Divestment and Sanctions National Committee (BNC) calls for suspension the EU-Israel Association Agreement
100 European organizations pledge support, July 9 2008
http://www.badil.org/Publications/Press/2008/press484-08.htm

Op 9 juli was het advies van het Internationaal Gerechtshof over “de muur” 4 jaar oud.

Four years after the ICJ decision: Palestinians don’t forget and don’t surrender
Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign, July 10th, 2008
http://stopthewall.org/latestnews/1692.shtml

Gentse Debatten 20-28/7: 22 juli over 60 jaar Israël, 60 jaar Nakba
http://www.mo.be/index.php?id=46

Boektips
– De Verwoesting van Palestina, Robert Soeterik (red), 2008
– Het zijn net journalisten, 2008
http://www.mo.be/index.php?id=245&tx_uwnews_pi2[art_id]=21667&cHash=c1e0be4802
– ‘Dutch Jimmy Carter’ accuses Israel of terrorism in new book, 27-6
http://www.haaretz.com/hasen/spages/996909.html
Geheel 2008 te Amsterdam:
Expositie Palestina 1948 – Herinneringen aan een verdwenen vaderland
http://www.tropenmuseum.nl/smartsite.shtml?ch=FAB&id=18261
05 augustus
Mustafa Barghouthi Condemns The Use of Violence to Solve Palestinian Differences and Israel is trying to break the non-violent struggle by using extreme violence, Palestinian National Initiative, 3 August 2008
http://palestinemonitor.org/spip/spip.php?article563
Mohammed Omer: Truth and Consequences under the Israeli Occupation, 01/08/2008
In een artikel in The Nation beschrijft Mohammed Omer zijn misbehandeling door de Israelische “douane” bij zijn terugkeer na ontvangst van de Martha Gellhorn prijs, en de mogelijk blijvende gevolgen ervan.
Nederland was de reisbegeleider op de terugreis en moet zich inzetten voor berechting van degenen die verantwoordelijk waren voor de mishandeling en voor zijn medische behandeling!
Setting Sail on August 5th 2008 to Break the Siege of Gaza
http://www.palestinecampaign.org/Index7b.asp?m_id=1&l1_id=1&l2_id=0&Content_ID=152
Breaking the Gaza siege, by boat; Dr. Bill Dienst, 29 July 2008
http://electronicintifada.net/v2/article9719.shtml
The Free Gaza Movement
http://www.freegaza.org/
Apartheid
– Minister Verhagen meldde zaterdag 19 juli dat Israelische en Palestijnse onderhandelaars veel kunnen leren van Nelson Mandela.
Hij verzuimde echter nog Israel’s Apartheid expliciet aan de kaak te stellen alsmede – net als bij die Zuid-Afrikaanse Apartheid – het pleiten voor internationale sancties, nu tegen Israel.
– Apartheid is meer dan rassenscheiding, Jaap Hamburger, 31 juli 2008
http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/1113/Apartheid_is_meer_dan_rassenscheiding
Artikel plus “discussie” na Volkskrantartikel op 19 juli over Israel’s Apartheid.
No Mediterranean Union shortcut around Arab-Israeli conflict, Hasan Abu Nimah, 16 July 2008
http://electronicintifada.net/v2/article9696.shtml

<<Terug | Verder>>