oktober t/m november 2008

onderstaande NPK-info’s zijn verschenen op:

11 oktober
Wim De Neuter overleden
http://www.indymedia.be/en/node/29841
We herdenken een veelzijdig bondgenoot, immer met scherpe pen en verbaal solidair actief.

Hier zijn interview met Souad Srour over de massamoord in Sabra en Shatila, in 1982 onder regie van het Israelische leger. De verantwoordelijken zijn nog nooit berecht.
En: Wie zorgde voor de ‘onstuitbare’ opgang van Hitler?

Opvallende laksheid Nederland t.a.v. Israelische schending van mensenrechten
Nederland laat mensenrechtenschenders ongemoeid, 9 oktober 2008
http://www.groenlinks.nl/2ekamer/nieuws/nieuwsbericht.2008-10-09.4804979150
…. Op 18 mei 2008 bezocht Ami Ayalon, Israëlisch minister zonder portefeuille, het CIDI-symposium ter viering van het 60-jarig bestaan van de staat Israël. Ayalon is een vermeend mensenrechtenschender. Als hoofd van de Israëlische geheime dienst, de Shin Beth, was hij verantwoordelijk voor de marteling van vele Palestijnen. Nederland heeft nagelaten om Ayalon aan te houden en te vervolgen voor deze mensenrechtenschendingen. Nederland had gebruik kunnen maken van haar universele rechtsmacht, n.a.v. de aangifte door Khalid Al-Sami in Israël, om deze gruwelijke delicten aan te pakken. Dit roept de vraag op wat de mensenrechtenstrategie van minister Verhagen nu precies waard is …..
Zie hierbij
Geen Schiphol meer voor Ayalon, 8-10-2008
Advocaat: OM moet minister Israël vervolgen, 8-10-2008 
 
En hier ineens geen laksheid: antwoord op Kamervragen over eventuele band Rotterdam-Gaza, 8-10-2008
…  aangaan van stedenbanden is een verantwoordelijkheid van steden … Ik zou een dergelijke stap echter zeer betreuren. Een stedenband met Rotterdam zal de levensomstandigheden van de Palestijnen in Gaza niet verbeteren ….
 

Mensenrechtentips aan Ministerie Buitenlandse Zaken

UCP roept op tips te sturen (graag cc naar NPK) naar mensenrechten@minbuza.nl, zie
Of het leidt tot gepaste actie is de vraag gezien Verhagen’s CV qua negeren van een veelheid van rapportages en petities.
Zie nog: Vraag bij perspresentatie mensenrechten minister Verhagen / 6-11-2007
Over de blinde vlek in het nederlandse mensenrechtenbeleid

Gesignaleerde activiteiten

15-10 Amsterdam De Balie 20 uur: Nederlandse première: Jerusalem… the East Side Story
http://www.debalie.nl/artikel.jsp?podiumid=cinema&articleid=260539
16/17-10 Den Haag: Jeruzalem seminar
http://www.gemak.org/activiteiten.html
16-10 Den Haag lezing: Carolien Roelants, redacteur Midden-Oosten van NRC Handelsblad
Titel:De Arabische wereld in de Nederlandse media: het NRC Handelsblad
http://www.nederlandsarabischekring.nl/

Gesignaleerde artikelen
Rights org: Eight years of intifada, international failure, Al Mezan, 29 September 2008
http://electronicintifada.net/v2/article9863.shtml
… On Sunday, 28 September 2008, the second intifada (uprising) entered its ninth year in the midst of the Israeli Occupation Forces’ (IOF) gross violations of international humanitarian law and the international community’s failure to intervene…..
Livni in Principle and in Practice, Middle East Report Online, Peretz Kidron
http://www.merip.org/mero/mero093008.html
… Olmert: To achieve peace, he said, “we will withdraw from all the territories, or nearly all the territories”
that Israel occupied in 1967….
In Defense of Ahmadinejad, Khalid Amayreh, 28 September, 2008
http://desertpeace.wordpress.com/2008/09/28/in-defense-of-ahmadinejad/
… Following Iranian President Mahmoud Ahmadinejad’s speech at the UN last week, Zionist and pro-Zionist circles lashed out at the Iranian leader, calling his speech “anti-Semitic.”….

 

27 oktober

“Israel blokkeert academische vrijheid”, 27/10/2008
Met zijn weigering 120 internationale deskundigen toe te laten tot een conferentie over geestelijke gezondheidszorg in Gaza blokkeert Israel de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting.

Gesignaleerde artikelen
– Learning from South Africa, Savera Kalideen and Haidar Eid, October 2, 2008
http://www.pacbi.org/boycott_news_more.php?id=815_0_1_0_C
– The Boycott and Palestinian Groups, Omar Barghouti
Palestine Solidarity Groups and their position on BDS
http://www.counterpunch.org/barghouti10212008.html
The Pauperization of Palestine, Sonja Karkar, 21 October 2008
… Israeli companies profit from the desperate need of an entire population under Israel’s occupation….
http://electronicintifada.net/v2/article9903.shtml
   
Gesignaleerde activiteiten
– 1-11 Amsterdam bij HTIB vanaf 19.30 uur, De NAVO en de nieuwe Wereldwanorde
6-11 Amsterdam bij ABC Treehouse, Voetboogstraat 11, vanaf 20 uur
The US elections and the Middle East crisis: a prospect for change?
http://www.tni.org/detail_event.phtml?act_id=18844&banner=banner2&keywords=
7-11 Amsterdam vanaf 12:45 uur Wake op het SPUI (bij ’t Lieverdje)
http://www.vrouweninhetzwart.nl/
   
De Tweede Kamer bespreekt 11 t/m 13 november de Begroting 2009 voor Buitenlandse Zaken,
betreft dus ook het zgn. Midden-Oosten.
Zie: Jaarverslag en begroting ministerie van Buitenlandse Zaken
http://www.minbuza.nl/nl/organisatie/jaarverslag

Zie vooral de memorie van toelichting
http://www.minbuza.nl/binaries/pdf/bz-begroting–jaarverslag/memorievantoelichting2009.pdf

De beleidsagenda geeft belangrijke informatie over uitgangspunten en zo.
Het deel (pag. 60-63) over Internationale Rechtsorde en Mensenrechten bevat veel aangrijpingspunten:
” …….. Nederland geeft steun aan, veelal in Den Haag gevestigde, internationale  organisaties op het gebied van internationaal recht en vrede. Middels de hoven en tribunalen die zich met internationaal strafrecht bezighouden, kan worden bijgedragen aan het
doorbreken van straffeloosheid in de wereld. Den Haag is de juridische hoofdstad van de wereld ………..
Goed dit te bezien met “resultaten uit het verleden”, inclusief saillante antwoorden op Kamervragen.
Om “mee te nemen””:Richard Falk, the UN special rapporteur on Israel / Palestine ignored
http://english.aljazeera.net/focus/imperium/2008/10/2008101091352894107.html

   
09 november
OPROEP MEE TE DOEN MET DEMONSTRATIEVE PICKETLINE
voorafgaand aan Kamerdebat

Op dinsdag 11 november begint de Tweede Kamer het driedaags debat over “het Buitenland”.
De Nederlandse plannen voor 2009 en bijbehorende begroting komen aan de orde.
Daarbij natuurlijk ook de voor ‘het westen’ onhoudbare situatie in het Midden-Oosten: Palestina-Israel naast die in Irak en Libanon.

Wij verzamelen ons dinsdag 11 november rond 12.30 uur op het Plein voor de Tweede Kamer. We staan daar dan met borden en spandoeken van het Palestina Komitee van 12.30 uur tot 14.30 uur.

De Kamervoorzitter is verzocht het boek “De Verwoesting van Palestina” in ontvangst te nemen.
Deze demonstratieve picketline is ook vanwege de internationale week tegen de apartheidsmuur, zoals georganiseerd door de internationale beweging Stop The Wall (*). Wereldwijd is er in deze week aandacht voor de uitspraak van “ons” Internationaal Gerechtshof te Den Haag, de stad van recht en vrede, dat op 9 juli 2004 deze muur en de joodse nederzettingen in Palestijns gebied veroordeelde.
De Verenigde Naties zette die uitspraak over “de muur” om in een besluit, dat vervolgens in 2004, nota bene onder regie van EU-voorzitter Nederland, niet werd vertaald in konkrete druk op Israel. Wij vinden dat onacceptabel.
We roepen het parlement dan ook op om de Palestijnen – ook die in Israel wonen en (vooral) de vluchtelingen overal ter wereld – niet langer uit te sluiten van het internationaal recht en de discriminatie tegen hen op te heffen.

Zestig jaar onderdrukking en etnische zuivering (1948-2008) is een schande waaraan een eind moet worden gemaakt.
– Weg met de muur, de nederzettingen, de blokkade van Gaza !
– Sancties tegen Israel nu !
– No justice no peace !
Wij rekenen op een flinke opkomst.
Nederlands Palestina Komitee
Contact: 06-28.91.67.95
(*)
www.stopthewall.org
  

The Bilbao Initiative – civil society action for justice in Palestine

Final Declaration and Action Plan, 31-10-2008
Actie-oproep aan alle zgn. civil society organisaties, politieke partijen, netwerken en gewetensvollle individuen.
http://www.bdsmovement.net/?q=node/213

N.B. 9-11 Amsterdam: Kristallnacht-herdenking
http://www.nederlandbekentkleur.nl/kristallnacht2008.html

Palestijnse olijfolie welkom in Rotterdam

Met Palestijnse vakbondsvrouw Laila Sha’ar erbij.
http://www.rotterdam.sp.nl/bericht/29065/081030-palestijnse_olijfolie_welkom_in_rotterdam.html

CDA-Congres 8 november
Op 8 november voorzagen enkele activisten de CDA-congresgangers in Utrecht van een NPK-pamflet, oproepend de CDA-gedoogsteun aan Israel’s schendingen van Palestijnse mensenrechten te stoppen. Het was een uitnodiging om het onderwerp een keer serieus in een congres aan de orde te laten komen. We zijn benieuwd, wetend dat het CDA niet zo van gedogen houdt.

13 november
GESLAAGD PALESTINA-PICKET 11 NOVEMBER BIJ TWEEDE KAMER
Voorafgaand aan het meerdaags debat in de Tweede Kamer over “het Buitenland” hield het NPK met bondgenoten een demonstratief picket op het Plein te Den Haag, voor het Kamergebouw met ruim dertig activisten.
Binnen werd de voorzitter van de Kamercommissie het boek “De Verwoesting van Palestina” aangeboden.

Opmerkelijk in de De Volkskrant deze week
– Op 10-11-2008 Gerstenfeld
in “Beleven we de jaren dertig opnieuw?
“…. Humanitaire racisten kunnen goed bestudeerd worden bij hun houding in het Palestijns-Israelische conflict…”
“… Men vindt veel humanitaire racisten in ngo’s, linkse politieke bewegingen, aan universiteiten en in de journalistiek”.
Op Israel heeft hij geen enkele kritiek; hoe zou hij zichzelf betitelen?
– Op 12-11-2008 Morris in “Dreigingen voor Israel worden niet minder met komst Obama”
Over een Palestijnse staat: ” … die hadden ze in 2000 al kunnen hebben…”
De historicus verkondigt na acht jaar nog een keer de Camp David Mythe, altijd weer bruikbaar zal hij gedacht hebben.
Activiteiten
– 15-11 te Utrecht Palestina-Café
– 19-11 te Antwerpen Susan Nathan
– 26-11 te Utrecht presentatie door verkoper Canaan Fair Trade producten uit Jenin
– 29-11 te Vlaardingen (om 19.00 u aan Floris de Vijfdelaan 148) bijeenkomst vanwege de internationale solidariteitsdag met het Palestijnse volk.
Britain to crack down on exports from Israeli settlements, Donald Macintyre, 3-11-2008
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/britain-to-crack-down-on-exports-from-israeli-settlements-986854.html
Britain is taking the lead in pressing the EU to curb imports from Israeli producers in the occupied West Bank as a practical step towards halting the steady increase in the construction of Jewish settlements.
Israeli bureaucracy at its best, B. Michael, 25-10-2008
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3612822,00.html
27 november
Eén jaar na Annapolis, wildgroei van Israëlische nederzettingen
http://www.broederlijkdelen.be/SharedPubli/WebObjects/SharedPubli.woa/wa/PDA/a?r=1003370
“Eén jaar geleden organiseerde president Bush een Israëlisch-Palestijnse vredestop in Annapolis. Het stond in de sterren geschreven dat die niet tot de oprichting van een Palestijnse staat in 2008 zou leiden. Bovendien blijkt nu dat Israël in deze periode zijn nederzettingenexpansie ten top dreef. In de eerste maanden na Annapolis schoot het aantal nieuwe bouwvergunningen pijlsnel omhoog. In vergelijking met de periode vóór de top, gaf de regering de goedkeuring voor 16 keer meer bouweenheden in nederzettingen in de Palestijnse gebieden. Om die situatie aan te kaarten, stelde Broederlijk Delen een dossier op met een update over de nederzettingenbouw en de algemene problemen daaromtrent.”

Activiteiten
– 28-11 te Rotterdam: Première Theatre Day Productions Gaza
Zoals bekend kon de geplande theatergroep Gaza niet uit; als alternatief nu een groep jonge theatermensen van de Westoever. Deze vrijdagavond in de Rotterdamse Schouwburg, daarna elders t/m nog 17-12: gaan!

En http://www.minbuza.nl/nl/actueel/brievenparlement,2008/11/Beantwoording-vragen-van-de-leden-Van-Dam-en-Haver.html
– 29-11 te Vlaardingen kan helaas niet doorgaan door enkele verhinderingen; deelname van de muziekgroep werd onmogelijk door Israelische reisbeperkingen.
– 3-12/17-12 te Den Haag in Gemak: Living with Walls
Zie www.gate48.org of www.gemak.org
– 12-12 te Leiden: Palestina Café
– 14-12 te Amsterdam van 15 uur tot 16 uur: Lezing: Niet iedereen kan stenen gooien door Arjan El Fassed
Plaats: Kenniscentrum Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2, 1092 CK Amsterdam
Zie:
www.nietiedereenkanstenengooien.nl
  
Gesignaleerd: Uitzending De Wandeling
http://player.omroep.nl/embed/aflevering/8211152
  
Beantwoording Kamervragen over een verzoek tot aanhouding Israëlische minister, 18-11-2008
Over door het Palestijnse Centrum voor de Mensenrechten (PCHR) in mei 2008 gedane verzoek tot aanhouding van de Israëlische minister Ami Ayalon.
  
Verslagen Kamerdebatten Buitenland op 12 nov

<<Terug | Verder>>