juni 2009

onderstaande NPK-info’s zijn verschenen op:

11 juni

Nieuw wrijfpunt in de coalitie: Israël, Theo Koelé, VK 10/11 juni 2009 (*)
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1212986.ece/Nieuw_wrijfpunt_in_de_coalitie_Israel
… De relatie tussen Nederland en Israël verdeelt de coalitiepartijen. De PvdA verzet zich tegen het verlenen van handelsvoordelen aan Israël door Nederland en andere Europese landen; het CDA en de ChristenUnie zijn vóór. ….

Stel voorwaarden aan Israel! A. van Agt, F. Andriessen,H van den Broek, LJ Brinkhorst. H. van Mierlo, K de Vries, VK 03-06-2009
http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/3488/Stel_voorwaarden_aan_Israel!
… Als Israël zich niet aan de tweestatenoplossing committeert, moet Europa de relatie met Israël niet verdiepen, betoogt een aantal oud-bewindslieden. …

Kamerdebat Europese Zaken, o.a. ook over Palestina-Israel vanochtend 10:00 -12:30 uur
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/vandaag/details.jsp?parlisnummer=2008A01703&dayofweek=Donderdag&his=0
Het debat in de Troelstrazaal is via internet te volgen
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/live_debatten_commissiezalen/index.jsp

N.B. Op 15 juni komt de associatieraad EU-Israel bijeen.
(*)
Nieuw wrijfpunt in de coalitie: Israël
Van onze verslaggever Theo Koelé
Gepubliceerd op 10 juni 2009 23:35, bijgewerkt op 11 juni 2009 08:17

DEN HAAG – De relatie tussen Nederland en Israël verdeelt de coalitiepartijen. De PvdA verzet zich tegen het verlenen van handelsvoordelen aan Israël door Nederland en andere Europese landen; het CDA en de ChristenUnie zijn vóór.

De christelijke partijen zullen vandaag in de Tweede Kamer steun betuigen aan de pro-Israëlische koers van minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) binnen de Europese Unie. De EU voert volgende week overleg met Israël over nauwere betrekkingen, onder meer op economisch gebied.

Ook binnen het CDA is de koers van Verhagen omstreden. Oud-premier Van Agt en minister van Staat Van den Broek – beiden christen-democraat – spraken zich vorige week met andere voormalige bewindslieden in een opiniestuk in de Volkskrant uit tegen het ‘opwaarderen’ van de betrekkingen tussen de EU en de nieuwe regering-Netanyahu. Eerst moet die aantonen dat het haar ernst is met de stichting van een Palestijnse staat.

De ChristenUnie keert zich nu bij monde van de Tweede Kamerleden Slob en Voordewind tegen de dreiging met ‘economisch machtsvertoon’ door Van Agt en de zijnen. Economische betrekkingen, ook tussen Israël en de Palestijnen, bieden juist mogelijkheden om vrede dichterbij te brengen, schrijven zij vandaag op de Forumpagina.

Cadeautjes
De PvdA daarentegen wil Israël via handel onder druk zetten. Circa 40 procent van de Israëlische export gaat naar EU-landen. PvdA-Kamerlid Van Dam, die met een Europese delegatie op bezoek is in Israël en de Palestijnse gebieden, noemt het ‘volstrekt belachelijk op dit moment cadeautjes uit te delen’, in de vorm van handelsvoordelen.

De Israëlische regering lijkt volgens hem niet van plan de uitbreiding van Joodse nederzettingen in Palestijns gebied een halt toe te roepen – hetgeen in strijd is met internationale afspraken. Bovendien vindt Van Dam dat Israël onvoldoende rekenschap heeft afgelegd voor de Gaza-oorlog, begin dit jaar.

Bezoek aan Gaza
De PvdA’er roept minister Verhagen op tijdens diens reis naar het Midden-Oosten, later deze maand, een bezoek te brengen aan Gaza, waar niet-militaire doelen als woonwijken en bedrijven zijn gebombardeerd.

Na de Gaza-oorlog werd het overleg tussen Israël en de EU op een laag pitje gezet, maar Verhagen acht de tijd rijp om de dialoog te ‘intensiveren’. Hij wordt daarin gesteund door de CDA-fractie, die zich volgens het Kamerlid Haverkamp ‘niet kan vinden’ in de kritiek van Van Agt c.s. en de PvdA.
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1212986.ece/Nieuw_wrijfpunt_in_de_coalitie_Israel

15 juni
The Other Apartheid State, Ronnie Kasrils – Cape Town, South Africa, 14-6-2009
http://www.palestinechronicle.com/view_article_details.php?id=15202
… Israel like South Africa, is an apartheid state” (Rand Daily Mail, 23 November 1961). Those were not the words of Nelson Mandela, Archbishop Tutu or Ruth First, but were uttered by none other than the architect of apartheid itself, racist Prime Minister, Dr. Hendrik Verwoerd. …

En nog een kenner: Frederik Willem de Klerk, MT 10-2-2006, “Leiderschap moet je verdienen.”
Over o.a. de apartheid in destijds Zuid-Afrika
http://www.mt.nl/Archief/218553/F.W._de_Klerk_Leiderschap_moet_je_verdienen.html
… Wij wilden precies hetzelfde als wat de hele wereld nu steunt in Israël en Palestina: het trekken van grenzen en het verdelen van land op basis van etniciteit. ….

Dat gaat dus zo (voor wie “Shooting back, videoactivisme”) heeft gemist
http://www.vk.tv/reportages/article1242222.ece/Video-activisme_tegen_Israelische_bezetting

En dan is er ook nog dit: Netanyahu, Obama en dus Verhagen, 14-6-2009
http://www.nrc.nl/buitenland/article2271377.ece/Netanyahu_noemt_voorwaarden_Palestijnse_staat
http://www.minbuza.nl/nl/actueel/nieuwsberichten,2009/06/Verhagen–acceptatie-Palestijnse-staat-stap-in-goe.html
Hendrik Verwoerd zou vast hard lachen …

Versterken relatie EU-Israël onzeker, EU observer, 26-5-2009
http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vi5doe6ri5pd?ctx=vh1anh57c4kn
… The EU is unlikely to upgrade relations with Israel when its foreign minister comes to Brussels in June, after a six month break in normal bilateral relations.
A group of EU countries including Belgium, Sweden and Portugal remains opposed to the move. The Netherlands has in the past stood almost alone in advocating it, while most member states are keeping silent. …
… The upgrade question will be the main topic of discussion when Israel’s hawkish new foreign minister, Avigdor Lieberman, meets with EU foreign relations chiefs in Brussels on 15 June. …

18 juni
Over “de muur” en meer
– DONDERDAG 9 JULI DEN HAAG: SYMPOSIUM OVER 5 JAAR MUUR-UITSPRAAK ICJ
Symposium The International Court of Justice and Israel’s Wall: 5 years on – Civil society in search of accountability.
http://www.unitedcivilians.nl/nl/campagnes.phtml?p=Campagnes&campagne=19
– Bridges Instead of Walls! 17-24 July
AIC’s Middle East International Political Camp
http://www.alternativenews.org/english/1925
– Burgerinitiatief vraagt steun
www.sloopdemuur.nl

Israël laat Palestijnse parlementsvoorzitter vrij, 17-6-2009
http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1244989.ece/Israel_laat_parlementsvoorzitter_Hamas_vrij
Parlementsvoorzitter Aziz Dweik was drie jaar lang ontvoerd door Israel, met een derde van het Palestijnse kabinet en meer dan 25 parlementariërs.
Nog zeker 35 van hen zitten in de gevangenis. Spoor hun collega’s in de Tweede Kamer aan tot een actie voor vrijlating!
Adressen van de fracties
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl
pvda_voorlichting@tweedekamer.nl
vvdvoorlichting@tweedekamer.nl
kamer@sp.nl of spfractie@tweedekamer.nl

GroenLinks@tweedekamer.nl
D66@tweedekamer.nl
christenunie@tweedekamer.nl
sgp@tweedekamer.nl
pvv@tweedekamer.nl
fractie@partijvoordedieren.nl
r.verdonk@tweedekamer.nl

De EU en Israel
Bezoek Israëlische minister aan EU leidt niet tot verdieping van betrekkingen, EU observer 16-6-2009
http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vi5yc4t8cvxq?ctx=vh1anh57c4kn
– Kamerbrief Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) 15 en 16 juni 2009
http://www.minbuza.nl:80/nl/actueel/brievenparlement,2009/06/Kamerbrief-inzake-het-verslag-van-de-Raad-Algemene.html
N.a.v. de EU-Israël Associatieraad: … gingen er geen stemmen op van lidstaten om de EU-Israël relatie te bevriezen. In de verklaring wordt de beslissing van december over intensivering van de relatie bevestigd en wordt uitgesproken dat de intensivering moet plaats-vinden op basis van gedeelde waarden, waaronder mensenrechten en democratie. De Nederlandse positie terzake blijft dat de versterking van de relaties met Israël moet worden voortgezet, ook om als betrouwbare partner onze invloed bij Israël te behouden.
De verklaring inzake de EU-Israël Associatieraad komt hiermee overeen.  …
– Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht over speech Netanyahu
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/891629/2009/06/15/De-Gucht-geeft-toespraak-Netanyahu-onvoldoende-mee.dhtml
… Een grote meerderheid van de ministers was het erover eens dat de toespraak geen opwaardering van de relaties met Israël rechtvaardigt …

Kamerbrief inzake Gaza, stand van zaken onderzoeken operatie Cast Lead, 10-6-2009
http://www.minbuza.nl:80/nl/actueel/brievenparlement,2009/06/Kamerbrief-inzake-Gaza–stand-van-zaken-onderzoeke.html
Over bepleit onafhankelijk onderzoek in VN-verband naar alle gevallen waarin VN-organisaties of internationaal erkende hulporganisaties slachoffer waren “geweld tijdens de Gaza-crisis”, is het internationale recht geschonden?
Over de verschillende onderzoeken: Commissie-Martin, Commissie Dugard, Commissie Goldstone, ICRC onderzoek (International Committee of the Red Cross)

Obama’s Speech: Great Oratory, Wrong Message; Ramzy Baroud, 11-6-2009
http://www.palestinechronicle.com/view_article_details.php?id=15191

Olijfplukreis in Palestina, oktober 2009
http://www.planteenolijfboom.nl/
Sponsoren van meerdere olijfbomen kan ook!

ROTTERDAM VOOR GAZA: de veiling op 13 juni haalde bijna 11.000 Euro op voor de medische campagne!
Komt nog op http://www.rotterdamvoorpalestina.nl/
Bijstorten mag nog 😉

21 juni
FREE GAZA, FREE PALESTINE!
http://www.palestinechronicle.com/videos/viewVideo.php?fileID=294
Where is the ceasefire?????

PvdA eist serieuze toepassing van Internationaal Recht inzake Palestina-Israel
– Beloon Netanyahu niet met handelsvoordelen, Martijn van Dam , 19-06-2009
http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/3602/Beloon_Netanyahu_niet_met_handelsvoordelen_
Prima van de PvdA; zie hierbij ook
– THIJS BERMAN, BEDANKT!

De EU en Israel
http://www.delisr.ec.europa.eu/english/whatsnew.asp?id=1105
Geen formele upgrading EU-Israel-relatie, maar Israel lijkt niet echt iets in de weg gelegd te worden.
Veel opmerkelijkheden:
– de EU-top vraagt om de vrijlating van 1 met naam genoemde Israelische soldaat en zwijgt volledig over plm. 11.000 door Israel ontvoerde Palestijnen, waarbij ruim 35 Palestijnse collega-politici.
– EU-vreugde omdat Israel de VN eindelijk meldt waar het in 2006 clusterbommen “achterliet”; anderen mogen het opruimen betalen.
– Meer hierover komt op de site.

Minister Verhagen is komende week op werkbezoek in “het MO”.

Joint statement on 2nd anniversary of the Gaza blockade, DCI 17-6-2009
http://dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=1169&CategoryId=1
… deepening concern over Israel’s continued blockade of the Gaza Strip which has now been in force for two years …

Palestinian Child Prisoners
The systematic and institutionalised ill-treatment and torture of Palestinian children by Israeli authorities, DCI
http://www.electronicintifada.net/downloads/pdf/090616-CPReport.pdf
Belangrijk rapport

VN-onderzoeker Goldstone: ‘Straffeloosheid,dat kan niet’, Leen Vervaeke, 19 juni 2009
http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1245840.ece/VN-onderzoeker_Goldstone__Straffeloosheid,dat_kan_niet
Goldstone leidt een VN-commissie die onderzoek doet naar oorlogsmisdaden tijdens “de Gaza-oorlog”.

Film-deel op NPK-site is bijgewerkt, reacties zeer welkom.

Reizen naar Palestina, zie in
Mogelijkheden in de zomer en in het najaar!

Iran
Ahmadinejad, Israel and Obama’s Iran Puzzle, Ramzy Baroud, 19-6-2009
http://www.palestinechronicle.com/view_article_details.php?id=15220
Iranian Elections: The ‘Stolen Elections’ Hoax, James Petras, 19-6-2009
http://www.palestinechronicle.com/view_article_details.php?id=15219

29 juni
MOHAMMED OMER: EEN JAAR LATER; HIJ WACHT EN REKENT OP U!
Vraag Kamerleden om actie opdat de verantwoordelijken voor de marteling van Mohammed Omer eindelijk worden berecht; adressen hier
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/index.jsp 
(*)
En er zijn er (te) velen zoals Mohammed Omer …..

DONDERDAG 9 JULI DEN HAAG: SYMPOSIUM OVER 5 JAAR MUUR-UITSPRAAK ICJ
Symposium The International Court of Justice and Israel’s Wall: 5 years on – Civil society in search of accountability.
http://www.unitedcivilians.nl/nl/campagnes.phtml?p=Campagnes&campagne=19
Zie hierbij de beantwoording op Kamervragen van Mariko Peters over de uitbreiding van nederzettingen door Israël, 22-6-2009
http://www.minbuza.nl:80/nl/actueel/brievenparlement,2009/06/Beantwoording-vragen-van-lid-Peters-over-de-uitbre.html

Defence for Children International – Palestine Section
Freedom Now – Overview
http://www.dci-pal.org/english/camp/freedomnow/display.cfm?docID=802&categoryid=16
Facts at a glance
http://www.dci-pal.org/english/camp/freedomnow/display.cfm?DocId=803&CategoryId=16

The Free Gaza Movement HOPE FLEET
http://www.freegaza.org/en/home/hope-fleet-news
The Right to Read Campaign
http://www.freegaza.org/right-to-read

Speech Koenders 28-6-2009 in Jeruzalem
http://www.minbuza.nl/nl/actueel/speeches,2009/06/speech-at-the-hebrew-university-of-jerusalem.html
Koenders schrikt van vernietiging in Gaza, NRC 29-6-2009
http://www.nrc.nl/binnenland/article2285954.ece/Koenders_schrikt_van_vernietiging_in_Gaza#2
Koenders wacht onderzoek over Gaza af, AGD 29-6-2009
http://www.agd.nl/1079101/Nieuws/Artikel/Koenders-wacht-onderzoek-over-Gaza-af.htm

Gazans aspire peace & stability, Israel aspires killing & instability
A Dairy form Gaza, Ayman Quader, 29-6-2009
http://desertpeace.wordpress.com/2009/06/29/gaza-diary-reliving-the-horrors-of-the-israeli-blitzkrieg/

WANTED FOR WAR CRIMES
http://wanted.org.il/

(*) Kamerfracties
Adressen van de fracties

cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl
pvda_voorlichting@tweedekamer.nl
vvdvoorlichting@tweedekamer.nl
kamer@sp.nl of spfractie@tweedekamer.nl
GroenLinks@tweedekamer.nl
D66@tweedekamer.nl
christenunie@tweedekamer.nl
sgp@tweedekamer.nl
pvv@tweedekamer.nl
fractie@partijvoordedieren.nl
r.verdonk@tweedekamer.nl

<<Terug | Verder>>