september t/m december 2013

onderstaande NPK-info’s zijn verschenen op:

29 september

DINSDAGMIDDAG 1-10 IN DEN HAAG: PROTEST TEGEN SHIMON PERES
Tijd: tussen 16 en 18 uur
Locatie: voor de Tweede Kamer op het Plein
Aanleiding: de officiële ontvangst van president Shimon Peres van Israel door de Staten Generaal (17 tot 18 uur), terwijl Peres verantwoordelijk wordt gehouden voor een reeks door Israel vanaf 1948 gepleegde oorlogsmisdaden (*).
Organisatie: het NPK

(*) Peres suggereert (De Telegraaf van 28-9-2013) dat Israel uit woestijn tot stand werd gebracht;niets over de Nakba (etnische zuivering om Israel te scheppen).

Zie ook:
Shimon Peres: bepaald niet de filosoof-staatsman en vredesduif waarvoor velen hem houden

OVER ‘VREDESGESPREKKEN’, OVER DEKOLONISERING
– Israel’s killing of five young Palestinians exposes “peace” talks as charade
http://electronicintifada.net/content/israels-killing-five-young-palestinians-exposes-peace-talks-charade/12797
– Watch: Omar Barghouti on “ethical decolonization” and moving beyond Zionist racism, Benjamin Doherty 09/29/2013
http://electronicintifada.net/blogs/benjamin-doherty/watch-omar-barghouti-ethical-decolonization-and-moving-beyond-zionist-racism
– ICAHD endorses one-state solution, warns against “warehousing” of Palestinians, Ali Abunimah 09/14/2012
http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/icahd-endorses-one-state-solution-warns-against-warehousing-palestinians
… ICAHD, the Israeli Committee Against Home Demolitions has taken the significant step of positively endorsing a one-state solution…

AGENDA EN ACTIES
3-10 Den Haag ISS: MEETING ON THE PALESTINIAN PRISONERS and the role of G4S (panel discussion)

03 oktober

GAVAN KELLY  (ADDAMEER) SPREEKT OVER PALESTIJNSE GEVANGENEN 3 EN 4 OKTOBER

Gavan Kelly van Addameer Prisoner Support & Human Rights Association (Jeruzalem) bezoekt Nederland op 3 en 4 oktober. Gavan Kelly is Advocacy Coordinator van Addameer. Hij is in Nederland om de problematiek van de Palestijnse gevangenen te bespreken.
Bijna 5000 Palestijnen worden gevangen gehouden in Israel, waaronder minderjarigen en volksvertegenwoordigers. Veel gevangenen worden voor onbepaalde tijd vastgehouden onder een systeem van “Administratieve detentie”  zonder vorm van proces, en niet zelden op grond van geheime informatie. De omstandigheden van hun gevangenschap zijn zeer slecht te noemen.

Gesprek met de Tweede Kamer
Gavan Kelly zal op donderdag 3 oktober van 17 – 18 uur spreken met de Tweede Kamer Commissie Buitenlandse Zaken over de problematiek van de Palestijnse gevangen.

Publieksbijeenkomsten in Den Haag en Amsterdam
Op 3
oktober vanaf 19.30 spreekt Gavan Kelly tijdens een publieksbijeenkomst georganiseerd in het Institute of Social Studies, Kortenaerkade 12 in Den Haag over de Palestijnse gevangenen.
Medespreker is Shawan Jabarin, directeur van mensenrechten-organisatie Al Haq uit Palestina. Ook de rol van G4S, een bedrijf dat o.a. Israelische gevangenissen beveiligt,  zal ter sprake komen. Harry van Bommel (lid Tweede Kamer) zal spreken over de rol van de Nederlandse politiek. De bijeenkomst wordt georganiseerd door SCHOLAS,  het Nederlands Palestina Komitee en het Diensten en OnderzoekCentrum Palestina .

Op 4 oktober 16 – 18 uur spreekt Gavan Kelly aan de Universiteit van Amsterdam op uitnodiging van ASA International Law,  Oudemanhuispoort 4-6, zaal  C2.17. De bijeenkomst wordt georganiseerd door ASA International Law samen met het Nederlands Palestina Komitee, zie ook http://www.asainternationallaw.nl/category/events/

Het Nederlands Palestina Komitee coördineert het bezoek van de heer Kelly.

Informatie: S.Zimmermann  06 109 365 05  s.zimmermann@planet.nl

OVER PALESTIJNSE GEVANGENEN OOK
44 Palestinian detainees suffer from cancer in Israeli jails
http://www.ufree-p.net/index.php/site/index/news/317/3
At least 44 Palestinian political prisoners currently languishing in Israeli jails suffer from cancer.
Palestinian prisoners with cancer are amongst 1,200 Palestinian prisoners with different illnesses who remain detained in Israeli jails…

PERES WAS IN NEDERLAND, SPRAK EN VERZWEEG / NIETS GEHOORD OVER MENSENRECHTEN TROUWENS

08 oktober

VANAVOND OM 19 UUR KAMERDEBAT ‘TUSSEN WOORD EN DAAD’
Over AIV Advies “Tussen woord en daad, perspectieven op duurzame vrede in het Midden-Oosten?
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/per_commissie/details.jsp?parlisnummer=2013A03751&dayofweek=&his=
Te volgen in de Thorbeckezaal
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/live_debatten_commissiezalen/index.jsp

Zie hierbij
http://www.aiv-advies.nl/ContentSuite/upload/aiv/file/webversie_AIV%2083_NL.pdf
En
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/07/22/kamerbrief-met-kabinetsreactie-op-aiv-advies-tussen-woord-en-daad-perspectieven-op-duurzame-vrede-in-het-midden-oosten.html
Meer relevante ‘bijlagen’ via
http://www.europa-nu.nl/id/vjd0kimt7yyh/agenda/algemeen_overleg_aiv_advies_tussen_woord?ctx=vhaq9te3rop8&tab=1

OVER ISRAELISCHE DADEN
– The Month in Pictures: September 2013, The Electronic Intifada
3-10-2013
http://electronicintifada.net/content/month-pictures-september-2013/12822
– Six-year-old loses eye from bullets Israel promised to phase out, Dylan Collins and Patrick O. Strickland, 7-10-2013
http://electronicintifada.net/content/six-year-old-loses-eye-bullets-israel-promised-phase-out/12830
– Israel’s Politics of Deflection: Theory and Practice, 2-10- 2013, Richard Falk
http://www.palestinechronicle.com/israels-politics-of-deflection-theory-and-practice

BDS
Omar Barghouti over de BDS-beweging
http://www.youtube.com/watch?v=3slzq6aeuw8

24 november

30 NOVEMBER AMSTERDAM: LEZING EN DISCUSSIE MET SUT JHALLY OVER POLITIEKE MACHT EN MEDIA

Het Nederlands Palestina Komitee organiseert een gedachtewisseling met
Sut Jhally hoogleraar communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Massachusetts Amherst

De Brits-Amerikaanse Sut Jhally bestudeert de relatie tussen politieke macht en de media, ondermeer in het geval van de Kwestie Palestina. Daarover produceerde hij enkele boeken evenals twee documentaires: Peace, Propaganda and the Promised Land: U.S. News Media and the Israeli/Palestinian Conflict en The Occupation of the American Mind over Israelische PR en propaganda in Verenigde Staten. Aan de hand van clips uit deze documentaires zal hij zijn verworven inzichten illustreren.

Het NPK nodigt u van harte uit om bij deze gedachtewisseling aanwezig te zijn.
datum : zaterdagmiddag 30 november
plaats : ABC Treehouse
Voetboogstraat 11
Amsterdam-Centrum (achter het Maagdenhuis)
tijd : 15.00 – 17.00 u. (inloop vanaf 14.30 u.)

INTERNATIONALE ACTIE TEGEN HET PRAWERPLAN, ONDERMEER OP 30 NOVEMBER
VOER ACTIE TEGEN DAT NIEUWE ISRAELISCHE VERDRIJVINGSPLAN: TEKEN PETITIE VAN ADALAH, MAIL KAMERLEDEN EN MAAK PUBLICITEIT.
Help de verdrijving van Bedoeïenen te stoppen, roep Kamerleden op daartoe. Zeker nu premier Rutte nog van plan is met ministers 7-9 december Israel te bezoeken om gewoon zaken te doen.

Gebruik de mailadressen van Kamerleden via het bericht, teken de petitie van Adalah en lees over de internationale actiedag op 30 november.
* STOP PRAWERPLAN: DAY OF RAGE 30-11, 5 ACTIEVORMEN
*  STOP PRAWERPLAN: TEKEN DE PETITIE VAN ADALAH
*   STOP PRAWERPLAN: MAIL KAMERLEDEN

De oproep tot deze actie van de initiatiefgroep “Nee tegen Veolia in Zuid-Nederland” hier:
Van: Sylvana Boaz

Verzonden: vrijdag 22 november 2013 3:31
Aan: Sylvana Boaz
Onderwerp: Actie ! Brieventsunami : “Nee tegen Veolia in Brabant”.

OPROEP tot ACTIE: Brieventsunami naar Provincie Noord-Brabant “ Nee tegen Veolia in Zuid-Nederland “

Beste Palestina vrienden, we vragen uw medewerking aan deze belangrijke actie!
– Teken de petitie : http://petities.nl/petitie/nee-tegen-veolia-in-zuid-nederland
– Help een brieventsunami creëren!
Om te voorkomen dat multinational Veolia eind december 2013 de busconcessies krijgt in Brabant start vandaag een grote brievenactie naar het provinciebestuur van Noord-Brabant. (voorbeeldbrief op NPK-site)  Veolia schendt het internationaal recht en de mensenrechten door haar steun aan en verwevenheid met de Israelische bezetting en de illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Het bedrijf voldoet niet aan de richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Provinciale Staten van Noord-Brabant moeten Veolia daarom de concessies voor het   openbaar busvervoer in de provincie weigeren.

Stuur uw e-mail/ brief aan:
Commissie Mobiliteit en Financien
van de Provinciale Staten van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ’s Hertogenbosch.

Emailadressen:
-Provinciale Staten van Noord-Brabant: info@brabant.nl

– Gedeputeerde van Noord-Brabant en lid Commissie Mobiliteit+Financien:Dhr. R.van Heugten,  rvheugten@brabant.nl
– Voorzitter Commissie Mobiliteit+Financien, lid provinciale Staten: Mw V. Slegers,  vslegers@brabant.nl
– (zie onderaan deze pagina de rij emailadressen van álle leden van de Commissie Mobiliteit+Financien )
Met CC naar
– Het Brabants Dagblad, via het digitale venster op: http://www.bd.nl/interactief/contact?ref=boilerplate
– Het Brabants Nieuwsblad de Stem, via het digitale venster op: http://www.bndestem.nl/contact-pagina?ref=boilerplate
info@reizigersoverlegbrabant.nl

Achtergrondinformatie
1. De aanbesteding in Brabant
Veolia spinst op het binnenhalen van de twee nieuwe busconcessies voor 10 jaar in Oost Brabant en West Brabant; ze is daar nu ook al busvervoerder. De Commissie Mobiliteit en Financien van de Gedeputeerde Staten van Provincie Brabant beslist eind dec/begin jan over welk van de drie maatschappijen (Syntus, Arriva of Veolia) de nieuwe concessies krijgt.
Bij de busaanbesteding in Utrecht in 2012 leidde een zelfde soort brievenactie tot succes: Veolia werd afgewezen.
2. Veolia’s betrokkenheid in de Israelische bezetting.
Sinds 2012 is geen verandering gekomen in Veolia’s bestendigende rol met betrekking tot de Israelische nederzettingen op de West Bank: Ondanks Veolia’s schone beloften haar aandelen in de Jeruzalem Lightrail te zullen verkopen in 2010, is dit drie jaar na dato nog niet gebeurd. (De buslijnen die binnen Israel rijden zijn wel verkocht.) De lightrail die de settlements bedient met een snelle verbinding naar het ‘Israelische thuisland’ is nog steeds Veolia’s business, net als de exploitatie van de Tovlan vuilstort op de West Bank, waar industrie-afval van binnen Israel naartoe getransporteerd wordt. Afval uit de nederzettingen wordt hier eveneens gedumpt op Palestijnse grond, daarmee het milieu in Palestina ernstig vervuilend. Veolia’s waterzuiveringsproject op de West Bank is geheel ten behoeve van de nederzettingen.
Voor meer informatie kijk op onderstaande links.
Website Provincie Brabant over de Brabantse bus-aanbesteding http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/openbaar-vervoer/bussen/nieuwe-aanbesteding-openbaar-vervoer.aspx?

Activiteiten van Veolia 2013
http://www.palestinecampaign.org/veolias-support-for-israels-illegal-settlements/
http://www.whoprofits.org/company/veolia-environnement
http://www.whoprofits.org/company/veolia-transdev

Aan Veolia geweigerde contracten
http://www.globalexchange.org/economicactivism/veolia/victories

In 2012 leidde een dergelijke brievenactie in Utrecht tot succes: Veolia kreeg daar de busconcessies niet.
Met uw hulp gaat dat in Brabant ook lukken. Dergelijke besmette bedrijven, die de mensenrechten schenden, horen niet in ons O.V. thuis, denken wij.

Met hartelijk dank voor uw medewerking, namens de groep “Nee tegen Veolia in Zuid-Nederland”,
Sylvana Boaz.
Utrecht.

ECCP-BERICHT, BERICHT VAN DE EUROPESE PALESTINABEWEGING
In a letter sent to EU foreign policy chief Catherine Ashton, 114 members of European Parliament have called for full and correct implementation of new EU guidelines slated to take effect on January 1.

http://www.eccpalestine.org/114-meps-call-ashton-for-strict-implementation-of-the-guidelines/
En zie verder op de ECCP-site
http://www.eccpalestine.org/

06 december

MANDELA
Mandela: “We know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians.”
Zal het overlijden van Nelson Mandela kort voor het bezoek van de Nederlandse regeringsdelegatie aan Israel de delegatie inspireren en de ogen openen voor de Israelische vorm van apartheid?

Meer over Mandela http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/12/05/nelson-mandela-1918-2013-strijder-voor-een-betere-wereld en zijn eerste buitenlandse speech, Cuba dankend, over doorstrijden http://www.pvda.be/nieuws/artikel/toespraak-van-mandela-in-1991-in-havana.html

DRUK OP RUTTE C.S. OM NIET LANGER HET ISRAELISCH KOLONISATIEBELEID TE VERSTERKEN
Van 7-9 december bezoekt de Nederlandse regering Israel, een bezoek dat het Israëlische kolonisatiebeleid lijkt te gaan versterken zo meldde de NRC deze week. Heel bijzonder in het jaar van 65 jaar Nakba. Van vele kanten wordt druk uitgeoefend op de regeringsdelegatie om daadwerkelijk te gaan voor het internationaal recht.

Daarbij
Tweede Kamer maakt zichzelf belachelijk met het aannemen van motie Voordewind/Van der Staaij, 4-12-2013  http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2013/12/tweede-kamer-maakt-zichzlf-belachelijk.html

36 NGO’s vragen Israel te stoppen met het slopen van huizen http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2013/12/36-ngos-vragen-israel-te-stopen-met-het.html 36 NGO’s, waaronder Amnesty International, Human Rights Watch, de International Federation for Human Rights, (en in Nederland) Oxfam en ICCO, hebben Israel gevraagd te stoppen met het afbreken van huizen, uit Amnesty’s http://www.amnesty.org/en/region/israel-occupied-palestinian-territories

ACTIE TEGEN VEOLIA IN BRABANT, TEKEN VOOR 10 DECEMBER EN MAIL

In Noord-Brabant en Limburg wordt het openbaar busvervoer openbaar aanbesteed. Help voorkomen dat de multinational Veolia die aanbestedingen wint, want Veolia steunt de Israelische bezetting en kolonisatie van de Palestijnse Westoever inclusief Oost-Jeruzalem.

Goed dit hierbij te weten: Disappointing French ruling on Veolia still paves way for suing occupation profiteers http://electronicintifada.net/content/disappointing-french-ruling-veolia-still-paves-way-suing-occupation-profiteers/12436

HELP THEATERSTRAAT UIT DE BRAND!
Ook bij Palestinademonstraties was Theaterstraat immer paraat.
http://www.omslag.nl/nieuws/00711.html

Steun Theaterstraat via bankrekening 5010111 t.n.v. Theaterstraat, Amsterdam o.v.v. schenking (iban: NL57 INGB 0005 0101 11).

ECCP-BERICHTEN, VAN DE EUROPESE PALESTINABEWEGING
http://www.eccpalestine.org/

24 december

NAKBA, 1948 – 2014?
For the Palestinians, al-Nakba Did not End in 1948, Hasan Afif El-Hasan 24-12-2013
http://www.palestinechronicle.com/for-the-palestinians-al-nakba-did-not-end-in-1948
For the Palestinians, the 1948 al-Nakba did not end in the establishment of Israel.
It has been a continuous ongoing process of dispossession, Judaization and cleansing.
Peaceful Palestinians have presented an existential challenge to Israel’s demographic imperatives because the conquest of all Palestine has been the fundamental tenets of Zionism….

GAZA: INZAMELINGSACTIE JABALYA
– Help de slachtoffers van de watersnood

http://www.groningen-jabalya.com/
Met meer over de situatie in de Gazastrook, zoals de petitie aan de Europese leiders over het toenemende gebrek aan schoon drinkwater voor de inwoners van Gaza: de “Dorst naar rechtvaardigheid campagne”.
– Storm exacerbates sewage crisis in Gaza, The Electronic Intifada 20-12-2013
http://electronicintifada.net/content/storm-exacerbates-sewage-crisis-gaza/13027
– Video: Ramzy Baroud on Gaza, Resistance and Need to Retell History
http://www.palestinechronicle.com/video-ramzy-baroud-on-gaza-resistance-and-need-to-retell-history

STEUN VITENS
Actie oproep: Steun Vitens in haar beslissing de samenwerking met Mekorot te beëindigen

http://www.docp.nl/actie-oproep-steun-vitens-in-haar-beslissing-de-samenwerking-met-mekorot-te-beeindigen/
Vitens staat onder grote druk om haar beslissing tot beëindiging van de samenwerking met het Israelische Mekorot te herroepen. Zowel in de main stream media als in de social media is een storm van reacties op gang gekomen.
Doe mee en laat Vitens weten dat ze de juiste beslissing heeft genomen.

EYAD EL-SARRAJ
Remembering Palestinian mental health pioneer Dr. Eyad El-Sarraj
, Ali Abunimah 18-12-2013

http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/remembering-palestinian-mental-health-pioneer-dr-eyad-el-sarraj

ECCP-BERICHTEN, VAN DE EUROPESE PALESTINABEWEGING
http://www.eccpalestine.org/ met ondermeer
The contribution of European businesses to the existence and expansion of illegal Israeli settlements, 29-11-2013
Recommendations

In order to meet their legal obligations and commitment to the implementation of the UN Guiding Principles on Businesses and Human Rights and ensure that businesses do not undermine EU policy on Israeli settlements, the European Union and its member states should proactively advise businesses to:
Cease all trade with Israeli export companies that operate inside illegal Israeli settlements, since trade with such companies provides capital to businesses involved in the maintenance and expansion of Israeli settlements
Avoid involvement or investment in the provision of infrastructure products and services to illegal Israeli settlements such as transport, waste and environmental services, given that such projects violate international law
End all investment in companies, projects and businesses operating inside illegal Israeli settlements, including by divesting existing investments
Be aware of the risk of legal action against the business for breaches of international law
In addition, the European Union should:
Conduct a Human Rights Impact Assessment of its trade agreements with Israel, given that companies operating in illegal Israeli settlements are able to export produce to Europe using procedures put in place by these agreements.
Encourage its member states to withdraw state support from and not procure services from companies that refuse to address their contribution to human rights violations.

06 december

MANDELA
Mandela: “We know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians.”

Zal het overlijden van Nelson Mandela kort voor het bezoek van de Nederlandse regeringsdelegatie aan Israel de delegatie inspireren en de ogen openen voor de Israelische vorm van apartheid?
Meer over Mandela http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/12/05/nelson-mandela-1918-2013-strijder-voor-een-betere-wereld en zijn eerste buitenlandse speech, Cuba dankend, over doorstrijden http://www.pvda.be/nieuws/artikel/toespraak-van-mandela-in-1991-in-havana.html

DRUK OP RUTTE C.S. OM NIET LANGER HET ISRAELISCH KOLONISATIEBELEID TE VERSTERKEN
Van 7-9 december bezoekt de Nederlandse regering Israel, een bezoek dat het Israëlische kolonisatiebeleid lijkt te gaan versterken zo meldde de NRC deze week. Heel bijzonder in het jaar van 65 jaar Nakba. Van vele kanten wordt druk uitgeoefend op de regeringsdelegatie om daadwerkelijk te gaan voor het internationaal recht.

Daarbij
Tweede Kamer maakt zichzelf belachelijk met het aannemen van motie Voordewind/Van der Staaij, 4-12-2013  http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2013/12/tweede-kamer-maakt-zichzlf-belachelijk.html

36 NGO’s vragen Israel te stoppen met het slopen van huizen http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2013/12/36-ngos-vragen-israel-te-stopen-met-het.html 36 NGO’s, waaronder Amnesty International, Human Rights Watch, de International Federation for Human Rights, (en in Nederland) Oxfam en ICCO, hebben Israel gevraagd te stoppen met het afbreken van huizen, uit Amnesty’s http://www.amnesty.org/en/region/israel-occupied-palestinian-territories

ACTIE TEGEN VEOLIA IN BRABANT, TEKEN VOOR 10 DECEMBER EN MAIL

In Noord-Brabant en Limburg wordt het openbaar busvervoer openbaar aanbesteed. Help voorkomen dat de multinational Veolia die aanbestedingen wint, want Veolia steunt de Israelische bezetting en kolonisatie van de Palestijnse Westoever inclusief Oost-Jeruzalem.

Goed dit hierbij te weten: Disappointing French ruling on Veolia still paves way for suing occupation profiteers http://electronicintifada.net/content/disappointing-french-ruling-veolia-still-paves-way-suing-occupation-profiteers/12436

HELP THEATERSTRAAT UIT DE BRAND!

Ook bij Palestinademonstraties was Theaterstraat immer paraat.
http://www.omslag.nl/nieuws/00711.html
Steun Theaterstraat via bankrekening 5010111 t.n.v. Theaterstraat, Amsterdam o.v.v. schenking (iban: NL57 INGB 0005 0101 11).

ECCP-BERICHTEN, VAN DE EUROPESE PALESTINABEWEGING

http://www.eccpalestine.org/

24 december

NAKBA, 1948 – 2014?
For the Palestinians, al-Nakba Did not End in 1948, Hasan Afif El-Hasan 24-12-2013
http://www.palestinechronicle.com/for-the-palestinians-al-nakba-did-not-end-in-1948
For the Palestinians, the 1948 al-Nakba did not end in the establishment of Israel.
It has been a continuous ongoing process of dispossession, Judaization and cleansing.
Peaceful Palestinians have presented an existential challenge to Israel’s demographic imperatives because the conquest of all Palestine has been the fundamental tenets of Zionism….

GAZA: INZAMELINGSACTIE JABALYA
– Help de slachtoffers van de watersnood

http://www.groningen-jabalya.com/
Met meer over de situatie in de Gazastrook, zoals de petitie aan de Europese leiders over het toenemende gebrek aan schoon drinkwater voor de inwoners van Gaza: de “Dorst naar rechtvaardigheid campagne”.
– Storm exacerbates sewage crisis in Gaza, The Electronic Intifada 20-12-2013
http://electronicintifada.net/content/storm-exacerbates-sewage-crisis-gaza/13027
– Video: Ramzy Baroud on Gaza, Resistance and Need to Retell History
http://www.palestinechronicle.com/video-ramzy-baroud-on-gaza-resistance-and-need-to-retell-history

STEUN VITENS
Actie oproep: Steun Vitens in haar beslissing de samenwerking met Mekorot te beëindigen

http://www.docp.nl/actie-oproep-steun-vitens-in-haar-beslissing-de-samenwerking-met-mekorot-te-beeindigen/
Vitens staat onder grote druk om haar beslissing tot beëindiging van de samenwerking met het Israelische Mekorot te herroepen. Zowel in de main stream media als in de social media is een storm van reacties op gang gekomen.
Doe mee en laat Vitens weten dat ze de juiste beslissing heeft genomen.

EYAD EL-SARRAJ
Remembering Palestinian mental health pioneer Dr. Eyad El-Sarraj
, Ali Abunimah 18-12-2013

http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/remembering-palestinian-mental-health-pioneer-dr-eyad-el-sarraj

ECCP-BERICHTEN, VAN DE EUROPESE PALESTINABEWEGING
http://www.eccpalestine.org/ met ondermeer
The contribution of European businesses to the existence and expansion of illegal Israeli settlements, 29-11-2013
Recommendations
In order to meet their legal obligations and commitment to the implementation of the UN Guiding Principles on Businesses and Human Rights and ensure that businesses do not undermine EU policy on Israeli settlements, the European Union and its member states should proactively advise businesses to:

Cease all trade with Israeli export companies that operate inside illegal Israeli settlements, since trade with such companies provides capital to businesses involved in the maintenance and expansion of Israeli settlements

Avoid involvement or investment in the provision of infrastructure products and services to illegal Israeli settlements such as transport, waste and environmental services, given that such projects violate international law

End all investment in companies, projects and businesses operating inside illegal Israeli settlements, including by divesting existing investments

Be aware of the risk of legal action against the business for breaches of international law

In addition, the European Union should:

Conduct a Human Rights Impact Assessment of its trade agreements with Israel, given that companies operating in illegal Israeli settlements are able to export produce to Europe using procedures put in place by these agreements.

Encourage its member states to withdraw state support from and not procure services from companies that refuse to address their contribution to human rights violations.

<<Terug | Verder>>