Mahmoud Darwish & de Palestijnse identiteit

Op 24 november presenteerde het Nederlands Palestina Komitee tijdens een openbare bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam de dichtbundel Mahmoud Darwish & de Palestijnse identiteit (55 pagina’s). De geselecteerde gedichten zijn uit het Arabische vertaald door Klaartje Nijland, in samenwerking met Sonia Zarour, en zijn zowel in het Nederlands als in het Arabisch afgedrukt.

U kunt de dichtbundel bestellen door 14,- euro (inclusief porto) over te maken op bankrekeningnummer NL 21 INGB 0002 0474 09, t.n.v. Stichting Palestina Publikaties, Amsterdam; o.v.v. ‘bundel Darwish’; vergeet niet per email uw postadres aan ons door te geven: npk@xs4all.nl