21 maart Amsterdam landelijke demonstratie tegen racisme en fascisme om 13 uur Museumplein

Organisatie: Comité 21 maart

Online event

Duizenden mensen door heel Nederland gingen het afgelopen jaar de straat op in solidariteit met de vluchtelingen in Moria. Tienduizenden sloten zich aan bij de historische Black Lives Matter protesten. Op 21 maart, de internationale dag tegen racisme, zullen we hier een vervolg aan geven. Dit is hoognodig.

De PVV roept nu op tot een ministerie voor etnische zuivering van moslims. Antisemitische complottheorieën hebben vrij spel binnen de FvD. Deze extreemrechtse partijen geven zelfvertrouwen aan fascistische groeperingen en gewelddadige hooligans. Samen legden zij de basis voor de coronarellen. Bijeenkomsten en demonstraties van activisten tegen zwarte piet werden door extreemrechts onmogelijk gemaakt. Vakbondsleden worden geïntimideerd.

In plaats van zich tegen dit racisme te verzetten, gaan gevestigde partijen hierin mee. Zij gebruiken racisme om de aandacht af te leiden van de woede over bezuinigingen, toenemende ongelijkheid en neoliberaal coronabeleid. Het toeslagenschandaal legt het institutioneel racisme onder tien jaar Rutte bloot. Mensen van kleur worden geconfronteerd met discriminatie op de arbeidsmarkt en etnisch profileren door de politie.

Samen gaan we op 21 maart de straat op. Samen laten we een solidair en antiracistisch geluid horen. We zeggen nee tegen een kabinet met extreemrechts! Verspreid de boodschap en sluit je aan!

We zitten nog steeds middenin een mondiale pandemie. Wij willen de zorg niet verder belasten, maar denken ook dat het bouwen van een antiracistische en antifascistische beweging niet kan wachten. Blijf dus thuis als je griep of symptomen hebt en probeer het openbaar vervoer zo veel mogelijk te vermijden. Draag een mondkapje en houd afstand tijdens het protest. Wij zullen een zo groot mogelijk veilig anderhalvemeter protest op Museumplein faciliteren.

Together against racism and fascism

Thousands of people took to the streets this year in solidarity with the refugees in Moria. Ten thousands joined the historical Black Lives Matter protests. On the 21st of March, the international day against racism, a continuation of this will take place. One that is highly needed.

The PVV expressed their wishes for a ministry for ethnic purification from moslims. Antisemitic conspiracy theories have free rein within the FvD. These far right parties are feeding fascist groups and violent hooligans with confidence. Together they laid the foundation for the Corona riots. Gatherings and demonstrations from activists against black pete were made impossible by the far right. Union members were intimidated.

Instead of putting up a fight against racism, the established political parties are going along with this course of events. They are using racism to divert people’s attention from their rage about cuts, the increase in inequality and a neolibiral Corona policy. The surcharges scandal (‘toeslagenaffaire’) uncovers the institutional racism under ten years of Rutte. People of color are confronted with discrimination on the job market and ethnic profiling by the police.

Together we will take to the streets on March 21st. Together we will let our antiracist voices be heard, one that is in solidarity. We are saying no to a government that contains the far right. Spread the message and join us!