Steun het burgerinitiatief naar het Europees Hof om actie ten aanzien van de illegale nederzettingen af te dwingen

Waarom verdient bovengenoemd initiatief op heel korte termijn uw financiele steun?

Binnen de EU kan een groep burgers die door middel van een petitie in minstens zeven landen de steun krijgt van minstens een miljoen burgers, eisen dat de Europese Commissie in en bepaalde kwestie actie onderneemt. Dit heet een ECI, een European Citizens Initiative.

Wij zijn een coalitie van antiracistische organisaties en groepen binnen de Palestijnse solidariteitsbeweging in Europa. We willen druk uitoefenen op het beleid van de EU om rechtvaardigheid en respect voor de fundamentele rechten van Palestijnen en anderen die door de nederzettingen worden onderdrukt en uitgebuit, te verkrijgen.

In 2019 zagen we in het bovengenoemde burgerinitiatief (ECI) een middel om onze oproep voor actie tegen alle illegale nederzettingen kracht bij te zetten. Burgers moeten het recht hebben zich uit te spreken.

We deden dus een verzoek aan de Europese Commissie om gebruik te maken van haar verantwoordelijkheid hierin en handel met de illegale nederzettingen te verbieden. Helaas weigerde de Europese Commissie ons burgerinitiatief te registreren.

Wij, Europese burgers, die van de Europese Commissie vragen om de handel met de illegale Israelische nederzettingen te stoppen, mogen ons niet laten horen. De Europese Commissie beweert dat de handelsbetrekkingen met de illegale nederzettingen buiten haar bereik liggen.

Hiermee zijn we het niet eens. Wij laten ons de mond niet snoeren.

Help ons om een rechtzaak aan te spannen bij het Europees Hof van Justitie om de beslissing van de Europese Commissie ongedaan te maken.
Wij eisen dat de Europese Commissie haar verantwoordelijkheid onderkent en haar taak op zich neemt wat de handel met de illegale nederzettingen betreft.

Om deze rechtzaak te bekostigen, hebben we voor 15 december 10.300 euro nodig. Gelukkig zijn velen al gaan doneren. Elke euro helpt!

Steun ons!

Zie hier voor onze website

Een van de initiatiefnemers is Tom Moerenhout. Hij schreef hierover dit artikel.