Hetze tegen Corbyn maakt wanhoop Israel en zijn lobbyisten duidelijk

Woorden van Paulo Freire op een muur in Gaza door Banksy

Yvonne Ridley

De leider van de Britse sociaal-democratische Labour-partij die van antisemitisme beschuldigd is, heeft zich ervoor verontschuldigd dat hij is verschenen op bijeenkomsten met mensen die nazi-achtige vergelijkingen met de acties van Israel maakten. Zijn excuses zijn echter bij enkele joodse en pro-Palestijnse groepen verkeerd gevallen.

Zij hebben Jeremy Corbyn, leider van de Labour-partij, erop gewezen dat ze ‘geschokt zijn’ en maken duidelijk dat de ‘nazi-vergelijkingen’ waarover het hier gaat, door een joodse overlevende van concentratiekamp Auschwitz zijn gemaakt.

Corbyns verklaring en verontschuldigingen kwamen vorige week naar buiten als reactie op beschuldigingen in de Britse media dat hij in 2010 een bijeenkomst organiseerde waar het gedrag van Israel ten aanzien van de Palestijnen met het nazisme werd vergeleken.

De critici van Corbyn in de pro-Israel-lobby wisten niet dat de ‘nazi-vergelijking’ door Hajo Meyer werd gemaakt, een overlevende van de Holocaust die in 2014 stierf. Meyer maakte de vergelijking tijdens een lezing op een bijeenkomst in een commissie van het Britse Lagerhuis over ‘Het misbruik van de Holocaust voor politieke doeleinden’ .

Bovendien was de man die toen door veiligheidsfunctionarissen uit de vergadering werd verwijderd wegens het maken van de nazi-groet en het schreeuwen van ‘Sieg Heil’ nota bene een van de pro-Israel-lobbyisten die zich toentertijd onder het publiek bevonden.

Onder degenen die Labour fluks wegens extra ‘bewijs’ van antisemitisme binnen Labour onder leiding van Corbyn veroordeelden, was een van zijn eigen Kamerleden. Louise Ellman uit Liverpool vertelde aan de BBC dat ze ‘vreselijk geschokt’ toen ze hoorde dat Corbyn was betrokken bij deze Holocaust-bijeenkomst. Ze vergat echter te zeggen dat zijzelf deze bijeenkomst in het parlement had bijgewoond en een van degenen was die deze Holocaust-overlevende beledigde. Niemand van de BBC stelde haar hierover een vraag of over het feit dat de opmerkingen in kwestie door een jood die Auschwitz overleefde, werden gemaakt.

De hardste kritiek van de medeorganisatoren van die bijeenkomst geldt echter Corbyn zelf. ‘Wij zullen niet inbinden, zoals Jeremy Corbyn lijkt te hebben gedaan’, benadrukt de Scottish Palestine Solidarity Campaign (SPSC). ‘Door zijn verontschuldiging en zijn aanval op twee voorstanders van de Palestijnse vrijheid heeft Corbyn alleen diegenen aangemoedigd die elke Israelische misdaad verdedigen en pogen om tegenstanders van de misdaden tegen de menselijkheid die de staat Israel jegens het Palestijnse volk heeft uitgevoerd, de mond te snoeren.’ Deze tegenstanders zullen, zoals de SPSC beweert, nooit tevreden zijn omdat ze Corbyn in geen geval een kans gunnen op Downing Street 10, waar hij het Britse bondgenootschap met Israel in de waagschaal zou kunnen stellen.

‘Valse beschuldigingen van antisemitisme door verdedigers van Israëlische scherpschutters’, voegt de SPSC  eraan toe, ‘zijn een eeuwigdurende smaad’. Als eenmaal een valse beschuldiging naar buiten is gebracht, wordt de ontkenning hiervan als bewijs van schuld opgevat. Deze nieuwe versie van Catch 22 dompelt de Britse politiek  in een McCarthyachtige waanzin onder, waar de beschuldiging hoe absurd ook, onontkoombare schuldgevoelens oproept, althans in veel van de reguliere media.

‘Die media, dat moet worden gezegd, stellen zich schaamteloos vooringenomen tegenover Israel op vanuit een steeds rechtser standpunt. De verontschuldiging van Corbyn luidt als volgt: ‘In het verleden ben ik bij mijn streven naar gerechtigheid voor het Palestijnse volk en vrede in Israel / Palestina soms op bijeenkomsten verschenen met mensen wier opvattingen ik volledig afwijs. Mijn excuses voor de problemen en angst die dit heeft veroorzaakt. ‘

De man die parallellen trok met het nazi-regime, de 85-jarige Hajo Meyer, nam deel aan de bijeenkomst in het Lagerhuis op de Holocaustherdenkingsdag van 27 januari 2010 samen met de Palestijnse hoogleraar Haider Eid, die via skype vanuit Gaza aan de bijeenkomst deelnam. Beide mannen vergeleken de ontmenselijking van het joodse volk in Hitler’s Duitsland vóór 1941 met de ontmenselijking van het Palestijnse volk in Israel en het bezette Palestina in de huidige tijd.

Gedurende zijn sprekerstour door het Verenigd Koninkrijk kreeg dr. Meyer staande ovaties. Mede-organisatoren van het International Jewish Anti-Zionist Network (IJAN) zeiden dat deze tour de gelegenheid had geboden om ‘voor het eerst belangrijke waarheden over Israels bezetting van Palestina te aanhoren’. In een persverklaring van vorige week citeert IJAN Meyer: ‘De belangrijkste les die ik in Auschwitz heb geleerd, is: wie een ander wil ontmenselijken, moet eerst zelf ontmenselijkt zijn. De onderdrukkers zijn niet langer echt menselijk ongeacht welk uniform ze dragen. ‘

De bijeenkomst in 2010 trok toonaangevende zionistische figuren, onder wie Ellman (toen en nu vice-voorzitter van Labour Friends of Israel), Jerry Lewis (toen vicepresident, raad van afgevaardigden) en Jonathan Hoffman (toen co-ondervoorzitter van de zionistische federatie) evenals christelijke vrienden van Israel.

‘De meesten van hen waren duidelijk niet gekomen om te luisteren,’ legt IJAN uit. ‘Ze hebben zowel dr. Meyer als dr. Eid onder vuur genomen en een van hen, Martin Sugarman, moest door de beveiliging van het Lagerhuis naar buiten worden geëscorteerd; op weg naar buiten schokte hij iedereen door de nazigroet te geven en ‘Sieg Heil’ te roepen.

‘IJAN voegt eraan toe dat na de dood van meer dan 2000 Palestijnen in Gaza in juli 2014 een brief van overlevenden van de nazigenocide en honderden van hun kinderen voor een volledige economische, culturele en academische boycot van Israël pleitte. ‘Genocide begint met de stilte van de wereld … We moeten collectief onze stem verheffen en onze macht gebruiken om een ​​einde te maken aan alle vormen van racisme, inclusief de doorgaande genocide van het Palestijnse volk. ‘Nooit meer’ betekent NOOIT MEER VOOR IEDEREEN! ‘ Hajo Meyer was de eerste die de brief ondertekende, die op 24 augustus 2014, de ochtend na zijn dood, in The New York Times werd gepubliceerd.

IJAN beschrijft zichzelf als een internationaal netwerk van joden die tegen imperialisme, militarisme, apartheid en genocide zijn. Het zegt dat de bijeenkomst in kwestie ‘een samenkomst was van vele gemeenschappen die te maken hadden en hebben met ontmenselijking, racisme en genocide.’ Sprekers waren Armeens, Bengaals, Iers, indiaans, Roma, Rwandees en Tamil. Er waren ook mensen met een handicap en een spreker over de slavenhandel van Afrika naar Amerika en de revolutie die de slavernij in Haïti beëindigde. IJAN zegt dat het ‘de bevrijding van het Palestijnse volk en het recht op terugkeer van mensen die vanuit hun huis en land door Israelische bezetting en etnische zuivering zijn verdreven, ondersteunt.’

De groep is momenteel actief in Argentinië, Canada, Frankrijk , Spanje, Groot-Brittannië en Amerika. De gastheer toentertijd, de SPSC, herinnert zich de gebeurtenissen duidelijk: ‘Tijdens zijn toespraken beschreef Hajo Meyer op ontroerende wijze zijn ervaringen in het door de nazi’s bezette Europa; hoe het regime hem en andere joden ontmenselijkte en hij zag sterke parallellen tussen zijn leven vóór 1941 en Israels groeiende ontmenselijking van Palestijnen tot op de dag van vandaag. Dr. Meyer stelde bij elke bijeenkomst dat ‘het zionisme het tegenovergestelde was van het jodendom’, dat wil zeggen een gewelddadig programma van kolonisten dat in tegenspraak is met de ethische macht van een van de grote wereldreligies. ‘

Haider Eid sprak op die bijeenkomst in 2010 vanuit de ‘gevangenenis’ Gaza, zoals de voormalige Britse premier David Cameron het belegerde gebied ooit noemde. De meeste Palestijnen die in de Gazastrook leven, zijn vluchtelingen uit andere delen van historisch Palestina, die in golven van Israelische etnische zuivering uit hun huis zijn verdreven. Opvolgende militaire offensieven zijn door Israel in de loop van de jaren uitgevoerd.

Ezz Zanoon

Dr. Eid sprak een jaar na het bloedbad van 1400 Palestijnen door Israel, waarvan de VN-commissie onder rechter Goldstone concludeerde dat het ‘een oorlogsmisdaad en mogelijk een misdaad tegen de menselijkheid’ was. Misdaden tegen de mensheid werden voor het eerst vervolgd tegen de nazileiders in Neurenberg na het einde van de Tweede Wereldoorlog. De Palestijnse academicus merkte op dat nazi-achtige beestachtigheid niet  voorgoed verdwenen was door de processen van Neurenberg. ‘De wereld dacht helaas dat het nazisme in 1945 werd verslagen, ’ zei hij. ‘Het nazisme heeft gewonnen omdat het erin is geslaagd het bewustzijn van zijn slachtoffers binnen te dringen.’

SPSC voegt hieraan het volgende toe. Terwijl de pro-Israel lobby deze uitspraken strafbaar wil stellen, werd de vergelijking van hedendaags Israel met nazi-Duitsland van Haidar Eid ook naar buiten gebracht door verschillende prominente politieke figuren in Israel, onder wie het plaatsvervangend hoofd van de generale staf van het Israëlische leger, Yair Golan. Generaal-majoor Golan zei in een toespraak bij de Holocaust Memorial-bijeenkomst in 2016: ‘Het is beangstigend om te zien hoe gruwelijke ontwikkelingen in Europa zich hier hebben voltrokken.’

Deze hoge officier werd binnen Israel heftig aangevallen maar ook verdedigd door prominente figuren. Algemeen werd aangenomen dat hij verwees naar de zaak van Elor Azaria, de Israelische soldaat die betrapt werd op het filmen en doodschieten van de ernstig gewonde Palestijn Abdel Fattah al-Sharif. Golan dacht misschien aan de onlangs aangestelde militaire opperrabbijn Eyal Karim die tot een genocide in Gaza opriep en verkrachting van ‘mooie heidense vrouwen’ voorstelde als dit het moreel van Israelische soldaten in oorlogstijd zou opkrikken.

Een ander voorbeeld van een verwijzing van een hoge Israelische militair naar de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog onder het naziregime is afkomstig van een andere majoor-generaal, voormalig minister Matan Vilnai, die de Palestijnen met een holocaust bedreigde. Om niemand in het ongewisse te laten over wat hij bedoelde, gebruikte hij het Hebreeuwse woord ‘shoah’.

Intensieve pogingen van pro-Israelische groepen in Groot-Brittannië wisten tot nu toe geen enkele geschreven of uitgesproken antisemitische opmerking van de zijde van Corbyn te vinden om hun beschuldigingen te onderbouwen, maar dit heeft de hetze tegen hem, die waarschijnlijk door de Israelische ambassade wordt geregisseerd, niet gestopt.

Niet in staat om het debat met rationele middelen te winnen, lijkt het erop dat de tactiek nu is om te proberen een open en eerlijk debat helemaal te stoppen. Iedereen die niet de pro-Israelische lijn volgt, moet ten koste van alles in diskrediet worden gebracht en worden genegeerd, zelfs als die persoon een joodse overlevende van de Holocaust is. Zo wanhopig zijn Israel en zijn verdedigers.

Middle East Monitor 6 augustus 2018

Manchester Jewish Action for Palestine stelt het op 6 augustus in Mondoweiss als volgt.

Adri Nieuwhoff in The Electronic Intifada van 7 augustus 2018 over de toedracht nu en toen en over haar goede relatie met Hajo Meyer.