10 augustus Amsterdam om 17 uur op de Dam groot protest tegen Europees vluchtelingenbeleid

Hamburg 30 juli
Bijna dagelijks verdrinken er mensen in de Middellandse Zee. Hoewel het aantal mensen dat via deze route naar Europa probeert te komen aanzienlijk is gedaald, neemt het aantal sterfgevallen juist toe. Dat komt doordat de Europese Unie deze vluchtelingen en migranten de rug toekeert.

Intussen liggen meerdere NGO schepen met een vrijwillige bemanning van artsen, verpleegkundigen en reddingswerkers, vast in Malta. Europese regeringen verhinderen hen om mensenlevens te redden. Wij kunnen deze situatie niet accepteren en hebben daarom de beweging Seebrücke/ Seabridge opgericht. We zijn een brede beweging van burgers die zich ervoor inzet dat reddingsacties door burgers op zee niet strafbaar zijn. Wij vragen de Europese Unie om een reddingsprogramma voor bootvluchtelingen op te zetten, en om ervoor te zorgen dat er veilige en legale vluchtwegen naar Europa mogelijk zijn.

Doe mee en laat je horen!

Nodig je vrienden uit via facebook en in real life, kom en draag oranje kleding uit solidariteit met de SOS-kleur van de reddingsvesten en reddingsboten. Of neem een reddingsvest, een oranje spandoek mee of een bord met je eigen tekst erop.

Dit protest wordt onder andere gesteund door

GroenLinks Amsterdam
WijZijnHier
De Fik
Geen kind aan de kant
No Border Network
m2m – migrant to migrant
Nederland Bekent Kleur
Askv Steunpunt Vluchtelingen
Watch The Med – Alarmphone
Nederlands Palestina Komitee
Stichting VIA
Amsterdams VredesInitiatief
The Refugee Circle
Platform Stop Racisme en Uitsluiting
Internationale Socialisten
Comité 21 maart
Emcemo

De mensen die via Libië of andere kustlanden een poging wagen Europa over zee te bereiken, hebben vaak geen andere keus. Ze worden vervolgens door de Libische kustwacht teruggehaald (zogenoemde pull-backs) of ze verdrinken. Terug in Libië wacht hen marteling, afpersing, mensenhandel en verkrachting. Al deze misstanden zijn door mensenrechtenorganisaties, de Verenigde Naties en de EU zelf onderzocht en vastgesteld. Toch blijft de EU de Libische kustwacht financieel ondersteunen en coördineren.

In de afgelopen weken is er in vele Duitse steden gedemonstreerd. Ook in Den Haag vond al een eerste demonstratie plaats om aandacht te vragen voor de grove schendingen op zee.

Wij zien in deze beweging een krachtig instrument om het debat over migratiepolitiek weer in een humane, pro-Europese en democratische richting te sturen. Om dat te bereiken willen we ons protest, onze solidariteit en ons netwerk over heel Europa uitbreiden.

Seebrücke/Seabridge is een internationale beweging, ondersteund door verschillende maatschappelijke allianties en mensen. We verklaren onze solidariteit met mensen die gedwongen zijn om hun land te ontvluchten. We willen dat Nederland in Brussel een duidelijke stem laat horen tegen het huidige onmenselijke beleid.

Wij zijn solidair met alle mensen die op de vlucht zijn. We willen dat Europese politici stoppen de zogenaamde ‘Libische kustwacht’ als uitsmijter te gebruiken. In plaats daarvan moet de EU zorgen voor veilige vluchtroutes, decriminalisering van reddingsoperaties op zee en een menswaardige hervestiging van diegenen die moeten vluchten voor oorlog, geweld of armoede.

De demonstraties in Duitsland op 29 en 30 juli 2018 waren indrukwekkend