OCHA: 1400 Palestijnse demonstranten mogelijk voor de rest van hun leven gehandicapt

10 juli 2018

Rond 1400 Palestijnen die tijdens de ‘Grote Mars van de Terugkeer’ door de Israelische Strijkrachten zijn beschoten, zullen mogelijk voor de rest van hun leven gehandicapt zijn, zo stelt het Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) van de VN in een onlangs gepubliceerd rapport, waaraan ook de World Health Organization (WHO) en de Disability Working Group hebben bijgedragen.

OCHA: ‘De gezondheidssector in Gaza blijft kampen met de cumulatieve caseload van ernstige verwondingen, vooral die welke langdurige rehabilitatie vereisen.’

Een obstakel daarbij is ‘dat de invoer in Gaza van materialen die nodig zijn voor de productie van kunstmatige ledematen, waaronder koolstofvezel en epoxyharsen, beperkt is, omdat Israel deze materialen aanmerkt als zogeheten “dual use”-producten – dat wil zeggen producten die ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden’.

In de periode 30 maart (het begin van de demonstraties) tot 30 juni, zijn – aldus het rapport – in totaal 15.501 Palestijnen door de Israelische strijdkrachten verwond, van wie er 8221 in het ziekenhuis zijn beland.

Per 3 juli hadden 53 Palestijnen beenamputaties ondergaan en 8 Palestijnen armamputaties. Onder hen zijn 11 kinderen.

OCHA: ‘Daarnaast zijn er tenminste 10 andere Palestijnen als gevolg van ruggenmergletsel verlamd geraakt’.

Per 26 juni lopen ruim 1400 Palestijnen ‘met ernstig letsel het risico op invaliditeit op de langere termijn’.

Zie het OCHA-bericht