19 mei Amsterdam Landelijke demonstratie Solidariteit met de Palestijnen indrukwekkend verlopen

demonstratie Amsterdam 19 mei 2018

Ongeveer achthonderd mensen demonstreerden zaterdag 19 mei in Amsterdam om uiting te geven aan hun diepe verontwaardiging over de oorlogsmisdaden van het Israelisch regime en zo hun solidariteit met de Palestijnen te betuigen.

Afgelopen week is er ook al op vrijdag 9 mei een Wake op de Dam gehouden en er was dinsdag 15 mei een demonstratie.

Op het Museumplein spraken Mohamed Kafina, afkomstig uit Gaza, Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid van de SP, Robert Soeterik namens het Nederlands Palestina Komitee en Max van Lingen van de Internationale Socialisten.

De collecte op het Museumplein bracht 500 euro op die ten goede komt aan de ziekenhuizen in Gaza.

Hieronder de tekst van Robert Soeterik en de opname van de toespraak van Sadet Karabulut

Wat een grof schandaal !

Afgelopen maandag zijn in Gaza tenminste 55 Palestijnse demonstranten door Israelische scherpschutters doodgeschoten / afgeschoten. Honderden anderen raakten ernstig gewond, verloren ledematen door het gebruik van verboden munitie. Israelische soldaten hebben het over een Palestijn huisarrest opleggen, wanneer zij op zijn ledematen mikken.

Zeker,  wereldwijd is er met verontwaardiging en met afkeuring gereageerd op deze explosie van Israelisch geweld. Premier Netanyahoes feestje rondom de opening van de Amerikaanse ambassade is erdoor overschaduwd. Concrete stappen zijn echter niet gezet.

De Nederlandse regering weigert zelfs op te roepen tot het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar wat er afgelopen maandag en eerder in Gaza is gebeurd – net als de regering van Donald Trump.

Verontwaardiging en afkeuring, zeker! Maar denkt u zich eens in wat de reactie – ook van de Nederlandse regering – zou zijn geweest, wanneer tenminste 55 joodse Israeli’s door Palestijnse scherpschutter zouden zijn doodgeschoten. Dubbele maatstaven ! Wat een grof schandaal !

VAN DE EMOTIE NAAR DE ANALYSE

Ik denk dat wat wij de afgelopen week / weken hebben gezien – meer nog dan voorheen – het patroon gaat worden in de onderdrukking door Israel van de Palestijnen. Die onderdrukking is onverbrekelijk verbonden met het joods-Israelische hegemoniestreven over de autochtone bevolking van Palestina – de Palestijnen.

Belangrijk gegeven in dit verband: in Palestina – het gebied dat zich uitstrekt van de Middellandse Zee tot aan de rivier de Jordaan – wonen anno 2018 evenveel joodse Israeli’s als Palestijnen. Hoe kan de ene helft van de bevolking proberen de andere helft eronder te houden?

  • door middel van institutionele discriminatie
  • door een Apartheidsbestel
  • door middel van geweld

Véél geweld – bedoeld om Palestijnen te intimideren en af te houden van verder verzet.

Een groeiend aantal Palestijnen – vooral de honderdduizenden  jongeren in het door een verstikkende blokkade en militair geweld kapotgeslagen Gaza – heeft inmiddels het idee dat zij niet veel meer te verliezen hebben. Zij zijn niet langer te intimideren. Daarbij is bij het verzet van Palestijnen recent een sterk accent komen te liggen op geweldloze massa-actie.

Deze strategische heroriëntatie komt nadat de beperkingen van gewapend verzet duidelijk zijn geworden. Gewapend verzet stelt Israel in de gelegenheid zijn volle militaire slagkracht in te zetten zoals in Gaza tussen 2008 en 2014 tot driemaal toe het geval is geweest.

Maar ook wanneer Palestijnen het accent in hun verzet verleggen naar geweldloze massa-actie – ook dan zal Israel er niet voor terugdeinzen daartegen grootschalig militair geweld in te zetten. In 2002 verklaarde de Nederlands-Israelische militaire deskundige Martin van Creveld voor de EO-Radio dat Israel bij onlusten 5.000 tot 10.000 Palestijnse doden moest maken, wilde er – naar zijn mening – van het Israelische geweld werkelijk een intimiderende werking uitgaan. (Tegen deze uitspraak van Van Creveld is destijds een aanklacht wegens het aanzetten tot geweld ingediend, maar hij is daarvoor niet vervolgd).

Het valt niet te voorspellen wat de kansen op succes van geweldloze massa actie in de Israelische context zijn. In elk geval zal het forse deuken aanbrengen in het zorgvuldig gecultiveerde imago van Israel als een moderne, vredelievende staat.

Net als in het geval van de strijd tegen Apartheid Zuid-Afrika is voor de Palestijnen politieke steun van buitenaf cruciaal. Israel moet eindelijk een prijs gaan betalen voor zijn criminele politiek jegens de Palestijnen. De prijs die wij Israel kunnen laten betalen, loopt via:

  • een boycot van Israelische producten en diensten
  • desinvesteren in de Israelische economie
  • sancties van de Nederlandse (en andere regeringen) tegen de Staat Israel

Kortom, via de door Palestijnen in 2005 in gang gezette BDS-campagne. Met effectieve druk op Israel kunnen wij een eind aan het bloedvergieten helpen bespoedigen. Voor de Palestijnen biedt het opbouwen van druk enige bescherming tegen Israelisch geweld. Het helpt bovendien de voorwaarden creëren voor een politieke regeling tussen Palestijnen en joodse Israeli’s. De strijd van de Palestijnen tegen onderdrukking en geweld is ook onze strijd. Sluit u bij de BDS-campagne aan !

Robert Soeterik – Nederlands Palestina Komitee

Hierboven de toespraak van Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid van de SP

Deze demonstratie werd georganiseerd door de Internationale Socialisten en het Nederlands Palestina Komitee