Al-Nakba – de Palestijnse catastrofe – duurt al 70 jaar

Plundering van Palestijns huisraad door joodse Israeli's in het etnisch gezuiverde Palestijnse dorp Al-Maliha, gelegen 5 km ten westen van Jeruzalem (juni 1949)

De Palestijnse catastrofe (Al-Nakba) begon in 1948 rondom de oprichting van de Staat Israel, waarbij 78 procent van het grondgebied van Palestina in beslag werd genomen.

Planmatig en met gericht geweld hebben joodse kolonisten vóór en na de oorlog die toen uitbrak ruim 80 procent van de Palestijnse bevolking naar de Arabische buurlanden verdreven. Om hun terugkeer te verhinderen, hebben zionistische milities ruim 500 Palestijnse dorpen verwoest. Tegenwoordig zouden wij dat een campagne van etnische zuivering noemen.

Daarna is Israel meteen het gebied gaan verjoodsen, door meer joodse kolonisten te vestigen. Die politiek is hand in hand gegaan met de verwoesting van de Palestijnse samenleving.

Met de verovering in 1967 van de Westelijke Jordaanoever en de Gaza-Strook wist Israel het resterende deel van het grondgebied van Palestina  in handen te krijgen. Sindsdien hebben zich daar op grote schaal joodse kolonisten gevestigd, waarmee opnieuw enorme schade aan de Palestijnse samenleving is aangericht

Een van de tragische hoofdstukken in de Palestijnse catastrofe is dat van de vluchtelingen. Vandaag de dag wonen rond 6 miljoen Palestijnen als vluchteling in de Arabische buurlanden of elders in de wereld – de meesten zonder rechten en zonder internationale bescherming.

En er komen nieuwe hoofdstukken bij, zoals het drama van de Palestijnse vluchtelingen in Syrië – samen met een nog groter aantal Syriërs – dat met het uitbreken van de burgeroorlog in 2011 is ontstaan.

Hoe kan er aan deze catastrofe een eind komen ?

Door in 1948 de oprichting van de Staat Israel te steunen, is ‘de internationale gemeenschap’ moreel medeverantwoordelijk voor de catastrofe die de Palestijnen toen en sindsdien heeft getroffen.

Een einde aan de catastrofe is alleen mogelijk wanneer ‘de internationale gemeenschap’  druk uitoefent op Israel om VN-resoluties uit te voeren – zoals Resolutie 194 (van 1948) en Resolutie 3236 (van 1974) – waarin het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen naar hun woonhuizen en compensatie voor verloren eigendommen is (her)bevestigd.

Nederlands Palestina Komitee