150 Europese organisaties roepen de EU op om Israel niet langer militair te steunen (zie video)

Vandaag op de internationale dag van solidariteit met Palestijnse politieke gevangenen hebben meer dan 150 Europese vakbonden, politieke partijen, mensenrechtenorganisaties en geloofsgroepen uit meer dan 16 Europese landen de EU opgeroepen om haar wettelijke verantwoordelijkheden na te komen en Israelische militaire bedrijven uit te sluiten van EU-ontwikkelingsprogramma’s.

Deze oproep wordt gedaan nu al 35 ongewapende Palestijnen zijn doodgeschoten door Israelische scherpschutters gedurende drie weken van protest aan de grens van Gaza met Israel.

De lijst van 150 ondertekenaars omvat het Europees netwerk tegen wapenhandel – een netwerk van 18 organisaties uit 13 Europese landen, de nationale federatie van spoorwegarbeiders, transportarbeiders, ambtenaren en werknemers van Luxemburg, de Noorse Unie van gemeentelijke en algemene werknemers, Comisiones Obreras en CGT in Spanje, La Centrale Generale FGTB in België, UNISON in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland, de Belgische Arbeiderspartij, Podemos in de Spaanse staat, déi Lénk in Luxemburg, Pax Christi International, Friends of the Earth Finland, Human Rights League in Frankrijk en het Nederlands Palestina Komitee, docP en Kairos Sabeel in Nederland.

De ondertekenaars benadrukken dat ‘het geld van de Europese belastingbetalers wordt doorgesluisd naar militaire bedrijven, waaronder veel Israelische bedrijven onder de dekmantel van onderzoek en de belofte dat de ontwikkelde technologieën en technieken uitsluitend voor civiele doeleinden zullen worden gebruikt.’ De oproep stelt dat ‘een van de manieren waarop wapens en militaire bedrijven toegang hebben gekregen tot EU-financiering via het huidige EU-programma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020 verloopt. Dit omvat veel Israelische militaire bedrijven.

Hoewel de EU beweert dat onderzoeksgelden alleen naar projecten met civiele toepassingen zijn gegaan, zijn veel van de goedgekeurde projecten van dual-use aard die ook militaire belangen dienen. Andere projecten dienen beleid dat de rechten van vluchtelingen inperkt of schendt en onze samenlevingen militariseert.‘

De ondertekenende partijen roepen de EU op om onmiddellijk alle Israelische militaire en beveiligingsbedrijven van de EU-kaderprogramma’s uit te sluiten, aangezien uit een analyse van projecten in het verleden is gebleken dat hun deelname aan deze programma’s inherent EU-steun inhoudt voor de ontwikkeling, legitimering en het profijt van technologie en methodologie gebruikt door Israel bij het plegen van oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen.

Al in 2015 heeft een coalitie van 30 Palestijnse vakbonden en maatschappelijke organisaties de EU opgeroepen Israelische militaire bedrijven uit te sluiten van Horizon 2020. Ook in 2015 hebben leden van het Europees Parlement een soortgelijke oproep gedaan.

‘Publieke en overheidsinstanties moeten hun verplichtingen op grond van het internationale recht en hun eigen grondwetten naleven. Het is tijd dat de Europese burgers eisen dat er geen cent meer van hun belastinggeld wordt geschonken aan Israelische militaire en veiligheidsorganisaties en -instellingen. Het is ook de hoogste tijd voor nationale overheden om druk uit te oefenen op de EU inzake haar politieke en ethische inconsistenties, en voor de EU om haar eigen wetgeving te respecteren ‘- zegt Ana Sanchez, medewerker van het Palestijns Boycot Nationaal Comité, een van de ondertekenaars van de oproep.

Aneta Jerska van de Europese Coördinatie van Commissies en Verenigingen voor Palestina concludeert: ‘Het is een stimulans en een hart onder de riem om zoveel Europese vakbonden, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigende organisaties in het openbaar te zien eisen dat de EU-steun voor Israels schendingen van internationaal recht en mensenrechten moet worden beëindigd. Dit is een krachtig teken dat de Europese publieke opinie heel goed weet dat Israel Palestina bezet en met militaire middelen in strijd met VN-resoluties en internationaal recht koloniseert, en duidelijk aangeeft dat we weigeren medeplichtig te blijven.’