Actie nodig na Israelische executie van Palestijnse burgers!

Ludo De Brabander

dewereldmorgen.be  /  3 april 2018

Het Israelische leger heeft 16 Palestijnen vermoord en 1400 verwond tijdens de ‘Grote Mars voor de Terugkeer’ in Gaza. In de meeste gevallen ging het om kille executies van ongewapende burgers. Een gevraagd onderzoek naar misdaden is nodig, maar moet eindelijk gevolgd worden door sancties.

De verslagen, fotoreportages en videofragmenten van het Israelische optreden tegen de ‘Grote Mars voor de Terugkeer’ in Gaza, gaan de wereld rond.

In een videofragment wordt een ongewapende, vreedzaam wandelende Palestijnse burger koudweg geëxecuteerd. In een ander filmbeeld zien we hoe een man met een autoband in de hand, weglopend van de afsluiting rond Gaza, in de rug wordt geschoten. Hij zou later overlijden.

In een derde video zien we hoe een man die geknield aan het bidden is met een aantal geloofsgenoten langs achter in zijn been wordt geschoten.

Het gaat duidelijk om executies of pogingen daartoe. Soldaten met een ‘license to kill’.

‘Bravo voor onze soldaten’ zo prijst premier Netanyahu deze vorm van ‘ordehandhaving’ waarbij het leger naar eigen zeggen 100 snipers heeft ingezet. 16 Palestijnen zijn gedood en 1416 geraakten gewond. Assad of Poetin zouden dat eens moeten zeggen. Het kot is te klein. Nochtans is het duidelijk. De Gaza Strook fungeert als schietkraam, waar mensen als beesten worden neergemaaid tijdens een mars die het – nooit eerder uitgevoerde – recht op terugkeer eist (cfr VN-AV-resolutie 194).

Het overgrote deel van de twee miljoen inwoners van Gaza zijn mensen die op de vlucht zijn gedreven van dorpen en steden die grotendeels van de kaart zijn geveegd na de oprichting van Israel 70 jaar geleden. Hun terugkeer, noch hun recht op compensatie voor de geleden schade is ooit gerespecteerd geweest.

Net als de VN, eist de EU een ‘onafhankelijk’ onderzoek, terwijl ze al meer dan een decennium niets onderneemt om een einde te maken aan de moordende Israelische blokkade tegen Gaza. Brussel heeft verschillende bombardementen op de Gaza Strook met vele honderden burgerdoden zelfs ‘verdediging’ genoemd. Nooit heeft de EU ernstig actie ondernomen tegen de jaarlijkse moordpartijen op Palestijnse minderjarigen tijdens manifestaties of hun opsluiting, tegen het afknallen van mensen in de zogenaamde ‘Access Restricted Areas’ in Gaza.

Het Europees Parlement is onderhand te klein om er de vele duizenden verslagen, rapporten, onderzoeken met misdaden, vastgelegde feiten, getuigenissen, etc. mee te vullen. De VN documenteert de Israelische mensenrechtenschendingen dag na dag. Maar er gebeurt niets. Decennialange straffeloosheid geeft de Israelische regering en het leger een de factoCarte Blanche’. De internationale weigering om op te treden zorgt er voor dat de Israelische oorlogsmisdaden zich kunnen blijven opstapelen.

De Europese regeringsleiders gebruiken graag grote woorden, maar dat weerhoudt hen niet om het zionistische regime in de watten te leggen. Hoe komt het überhaupt dat de handelsrelaties met Israel opperbest zijn, ondanks de snel groeiende Israelische illegale kolonisatiepolitiek, de huizenvernietigingen en een VN-rapport dat Israel in de hoek van Apartheidssysteem plaatst? Israel strijkt probleemloos tientallen miljoen op via de deelname aan het Europees onderzoeksprogramma ‘Horizon 2020’ en heeft een permanente vertegenwoordiging in het NAVO-hoofdkwartier. 

Waar zijn de economische sancties zoals dat anders blijkbaar makkelijk kan tegen Rusland als gevolg van de bezetting van de Krim?

Wanneer zullen Israelische diplomaten worden teruggestuurd zoals dat op amper enkele dagen beslist geraakt in de affaire Skripal, hoewel er de afgelopen decennia tientallen buitengerechtelijke executies plaatsvonden van Palestijnse militanten in Europa en elders in de wereld met talloze aanwijzingen en bewijzen richting Mossad?

Wanneer zal de EU een vuist maken tegen de oorlogsmisdaden van de Israelische bezettingsmacht?

Wanneer zullen de EU en haar lidstaten ophouden met lippendienst te bewijzen aan de ‘twee staten-oplossing’, terwijl ze in de praktijk de Israelische annexatie- en kolonisatiepolitiek tolereren en ontwikkelingsprojecten (die overbodig zouden zijn zonder bezetting) met Europees belastinggeld laten vernietigen en daarvoor niet eens compensatie verlangen?

Er zijn al tientallen onderzoeken geweest, ontelbare bewijzen verzameld. Genoeg om de hele racistische Apartheidskliek rond Netanyahu levenslang achter tralies te zetten wegens oorlogsmisdaden.

Het wordt tijd dat er eind komt aan de Europese spreidstand en op de vele woorden ook de daden volgen.

Ludo De Brabander – Vrede vzw (België)