7amleh Center racisme-index 2017 – Israelische online opruiing tegen Palestijnen verontrustend hoog

7amleh – The Arab Center for the Advancement of Social Media

5 maart 2018

Onlangs publiceerde het 7amleh Center de resultaten van een onderzoek naar de omvang van Israelische opruiing op sociale media tegen Palestijnen in het kalenderjaar 2017. De belangrijkste bevindingen:

  • Elke 71 seconden wordt er een opruiende post tegen Palestijnen geüpload
  • Een totaal van 445.000 oproepen tot geweld, haatspraak en verwensingen tegen Palestijnen
  • Een op de negen berichten over Palestijnen bevat een oproep tot geweld of een verwensing
  • 50.000 joods-Israelische gebruikers van de sociale media schreven minstens één opruiende post tegen Palestijnen

Terwijl Facebook zijn inspanningen intensiveerde om Palestijnse accounts en pagina’s te blokkeren of te verwijderen onder het voorwendsel van ‘opruiing’, bood de sociale mediagigant omgekeerd meer ruimte voor Israelische opruiing, waarvan 82 procent op Facebook, aldus het 7amleh Center. In 2017 zag het centrum de snelle opmars van rechts-Israelische Facebook-groepen en pagina’s die tegen Palestijnen opruien. Daaronder The Shadow (van een extreem-rechtse Israelische rapper), Roaring for the Right, Against Extreme Leftist Media, Reclaiming Jewish Nationality, Fighting for the Land of Israel en The Lies of the Leftists. Daar komt dan nog toenemende opruiing op Facebook door reguliere Israelische media bij.

De Index van het 7amleh Center monitort gewelddadige en opruiende retoriek aan de hand van een lijst van 100 trefwoorden in het Hebreeuws van uitdrukkingen, namen en personen, met als doel het meten van het niveau van gewelddadige retoriek en haatdragende taal door Israelische gebruikers op de sociale media. Uit de data blijkt dat in 2017 het niveau van Israelisch geweld op de sociale media ten opzichte van 2016 weliswaar is afgenomen, maar dat het nog altijd hoger ligt dan in 2015.

Jeruzalem was het belangrijkste onderwerp voor onlinegeweld tegen Palestijnen: alleen al in juli 2017 was er sprake van 50.000 opruiende posten tegen Palestijnen, in de context van de onlusten rond de Aqsa-Moskee en de poging van Israel om daar elektronische poorten te installeren. Dit online geweld richtte zich daarbij vooral tegen de Palestijnse Knesset-leden Ahmad Tibi en Haneen Zoabi.

Nadim Nashif, directeur van het 7amleh Center, uit zijn grote zorg over de uitkomst van het onderzoek. Mede omdat tevens de medeplichtigheid van Facebook is blootgelegd bij het hanteren van de dubbele maatstaven van de Israelische regering inzake het blokkeren van Palestijnse content, terwijl de verspreiding van Israelische opruiing gewoon mogelijk is. Daarbij faalt de Israelische regering om joodse Israeli’s verantwoordelijk te houden voor online geweld, terwijl zij tegelijkertijd honderden Palestijnen gevangen houdt op basis van ongegronde claims inzake ophitsing.

Het 7amleh Center is de enige niet-gouvernementele Palestijnse organisatie die online-mogelijkheden wil aanwenden om gemarginaliseerde Palestijnse gemeenschappen te empoweren en hun vaardigheden op het gebied van belangenbehartiging en sociale bewustwording te vergroten. Het 7amleh Center onderschrijft ten volle de vrijheid van meningsuiting. Daarbij werkt het aan de bescherming van de digitale rechten en de vrijheid van meningsuiting van Palestijnen. Het 7amleh Centre werkt op basis van een dynamische en gemeenschapsgerichte aanpak, als antwoord op de onderwerping van Palestijnse stemmen en wil een Palestijnse samenleving opbouwen die geografische grenzen kan overschrijden en massaal digitale platforms kan gebruiken om de rechten en welzijn van de gemeenschap te bevorderen. Het 7amleh Center voerde dit onderzoek uit in samenwerking met Vigo Social Intelligence en de Berl Katznelson Foundation.

zie ook 7amleh Annual Report 2017