Gaza (en elders): Facebook ‘medeplichtig’ aan de politiek van Israel

 Activists use hashtag #FBfightspalestine to protest

Al-Jazeera / 5 maart 2018

Tientallen Palestijnse journalisten hebben op 5 maart in Gaza-Stad voor het VN-kantoor in Gaza-Stad gedemonstreerd om te protesteren tegen de praktijken van de Facebook-leiding inzake het blokkeren van Palestijnse Facebook-accounts.

De demonstranten droegen spandoeken met daarop de tekst: ‘Facebook is medeplichtig aan (Israels) misdaden’ en ‘Facebook is stemt in met de (Israelische) bezetting’.

Tijdens een demonstratie die georganiseerd was door de Palestijnse NGO Steuncomité van Journalisten, noemde Salama Ma’arouf – een woordvoerder van HAMAS – het sociale mediaplatform een ‘grote schenner van de vrijheid van meningsuiting’.

‘Facebook blokkeerde het afgelopen jaar op valse gronden rond 200 Palestijnse accounts – en nog eens 100 sinds begin dit jaar.’

Ma’arouf stelde voorts dat ongeveer 20 procent van de Israelische Facebook-accounts ‘geweld tegen Palestijnen openlijk uitlokken’, zonder daarbij het risico te lopen te worden geblokkeerd.

Israel-Facebook

Eind 2016 ondertekende Facebook een overeenkomst met het Israelische Ministerie van Justitie waarbij de sociale mediagigant beloofde de content van Palestijnse accounts te ‘monitoren’.

In maart 2017 blokkeerde Facebook korte tijd de pagina van FATAH, de partij die binnen het Palestijns Nationaal Gezag (PNA) de dienst uitmaakt, nadat de site een oude foto van wijlen Yasser Arafat had gepubliceerd waarop deze met een wapen staat afgebeeld.

Een politieke satire-pagina Mish Eek, die kritisch staat tegenover zowel Israel als de PNA, is een aantal malen geblokkeerd om vervolgens weer gedeblokkeerd te worden.

Social media-platforms blokkeren op zich content niet op grond van openlijke politieke stellingnames. Wel blokkeren zij – wat zij beschouwen als – ‘hate speech’ (haatspraak), het aanzetten tot geweld en andere vormen van online-misbruik. Het staat eenieder vrij dit aan de beheerders te melden.

Palestijnse journalisten en activisten stellen dat er door Facebook met twee maten wordt gemeten waar het gaat om de handhaving van het redactionele beleid van het platform.

Sada Social

Palestijnen journalisten en activisten hebben inmiddels hun eigen social media watchgroup gevormd – Sada SocialSada Social is in september 2017 gelanceerd door drie Palestijnse journalisten en heeft tot doel om ‘schending van Palestijnse content’ op sociale netwerken, zoals Facebook en YouTube, te documenteren. Voorts wil de groep contact leggen met de leidinggevenden van genoemde bedrijven om te bemiddelen in geval pagina’s en accounts zijn geblokkeerd. Iyad Alrefaie, medeoprichter van Sada Social, verklaarde eerder dit jaar tegenover Al-Jazeera: ‘Er is in deze kwestie sprake van een grote kloof tussen Palestijnen en joodse Israeli’s. Zo wordt er niets ondernomen tegen joodse Israeli’s die een bericht plaatsen waarin tot het doden van Palestijnen wordt opgeroepen,’ zei hij. ‘Als daarentegen  Palestijnen verslag doen van iets wat door een Israelische soldaat is uitgespookt, zal Facebook er eventueel toe overgaan om het account of de pagina te blokkeren of de post verwijderen.’