Verklaring van de ECCP over Israels zwarte lijst van BDS-organisaties

De European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP) is één van de twintig organisaties die wereldwijd opkomen voor de rechten van Palestijnen, wier leden heel recent door de regering van de Staat Israel zijn uitgesloten van het recht om Palestina te bezoeken omdat zij opkomen voor de (mensen)rechten van de Palestijnen en de Boycot-, Desinvesteren- & Sancties-beweging steunen.

De ECCP is in 1986 opgericht als het overkoepelend netwerk van 42 Europese comités, organisaties, NGO’s, vakbonden en internationale solidariteitsgroepen uit 19 Europese landen, die de strijd van het Palestijnse volk voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid ondersteunen.

Boycot, Desinvesteren & Sancties (BDS) is een wereldwijde, vreedzame beweging, gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en zij wordt aangevoerd door de Palestijnse civil society, die ernaar streeft om druk uit te oefenen op Israel om zijn verplichtingen met betrekking tot het internationaal humanitair recht en de mensenrechten, zoals vastgelegd in talloze VN-verklaringen, na te komen. Omdat Israel er niet in is geslaagd de groeiende steun voor en invloed van de BDS-beweging tegen te houden, is het nu overgegaan tot een antidemocratische campagne zonder weerga om de activisten voor Palestijnse rechten dwars te zitten en BDS buiten spel te zetten. Israel valt de BDS-beweging onder meer aan door druk uit te oefenen op regeringen, parlementariërs en ambtenaren om met repressieve maatregelen BDS-activiteiten tegen te gaan. Maatregelen die de burgerlijke en politieke vrijheden van ons allen ernstig bedreigen. Het openbaar maken van de zogenaamd zwarte BDS-lijst is het meest recente voorbeeld van dit beleid. Al eerder is er in verschillende Europese landen gepoogd openbare manifestaties van solidariteit met de Palestijnse zaak, tegen te houden.

Het recht op BDS-activiteiten wordt ondersteund door de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de EU, mevrouw Federica Mogherini. Zij verklaarde dat ‘de Europese Unie met kracht het recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van organisatie zal beschermen, overeenkomstig de Statuten van de Grondrechten van de Europese Unie, die van kracht zijn binnen de lidstaten van de EU, óók met betrekking tot de BDS-activiteiten die  plaats vinden binnen haar grenzen’.

Frank La Rue, hoofdambtenaar bij de VN, heeft in 2012 bevestigd dat het ‘oproepen tot of deelnemen aan een boycot een actievorm is, die vreedzaam, wettig en internationaal aanvaard is’.

Vertegenwoordigers van de Zweedse, Ierse, Nederlandse en Spaanse regeringen hebben openlijk de stelling verdedigd dat BDS als actiemiddel om op te komen voor de rechten van Palestijnen binnen het internationaal recht is toegestaan en geaccepteerd wordt.

Een rapport dat kort geleden door de United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) is gepubliceerd, toont onweerlegbaar aan, dat Israel aan heel het Palestijnse volk een systeem van apartheid heeft opgelegd en er wordt opgeroepen om door middel van BDS een einde te maken aan het apartheidsregime van Israel. De apartheid in Zuid-Afrika is deels beëindigd dankzij de groeiende invloed van verschillende maatregelen, waaronder de grootschalige boycotacties en sancties, die met steun van de VN en haar lidstaten werden uitgevoerd.

De Europese Unie en de Europese regeringen moeten deze jongste aanslag op een vreedzame, geweldloze beweging veroordelen en onmiddelijk stappen ondernemen om Israel verantwoordelijk te stellen voor het onophoudelijk schenden van Palestijnse rechten door middel van maatregelen zoals de onmiddelijke opschorting van de economische en militaire betrekkingen met Israel. Ook is duidelijk dat de EU-lidstaten niet langer officiële Israelische vertegenwoordigers moeten uitnodigen die  kans lopen vanwege oorlogsmisdaden te worden aangeklaagd. Zij kunnen niet wegkijken terwijl sommige van hun burgers, die vreedzaam opkomen voor de meest elementaire politieke rechten van het Palestijnse volk, het recht op toegang tot Israel en daarmee tot de Bezette Palestijnse Gebieden wordt ontzegd, om maar niet te spreken van de minachting van de Israelische regering voor het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen.

De ECCP streeft ernaar de medeplichtigheid van de EU aan de voortdurende Israelische schendingen van het internationaal recht en van de Palestijnse rechten aan de kaak te stellen. Wij coördineren politieke acties, grassroots-campagnes en debatten op Europees niveau en stellen aan de kaak hoe de EU ondanks veelvuldige veroordelingen in woorden in de praktijk almaar doorgaat om Israelische bedrijven en instellingen die rechtstreeks betrokken zijn bij het instandhouden van het Israelisch regime van apartheid, kolonisatie en bezetting, de hand boven het hoofd te houden. Wij zullen ons werk voortzetten om Israel aansprakelijk te stellen voor zijn stelselmatig negeren van Palestijnse mensenrechten en een eind te maken aan de Europese medeplichtigheid aan Israels schendingen van het internationaal recht.

Brussel – 9 januari 2018