Dank voor uw steun in 2017, op naar 2018 !

2017 is voor het Nederlands Palestina Komitee een zeer productief jaar geweest met een reeks openbare bijeenkomsten en spreekbeurten door het land, winkel-flyeracties, de  vernieuwing van onze website en de productie van de tweemaandelijkse publicatie Soemoed.

In februari ontvingen wij twee activisten van Youth Against Settlements (YAS) uit Al-Khalil/Hebron; in samenwerking met de Palestijnse vluchtelingenorganisatie Aidoun (‘de Terugkerenden’) en Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (SRP) zijn zij in vijf universiteitssteden opgetreden (Maastricht, Nijmegen, Groningen, Amsterdam, Leiden en in Rotterdam (voor Arabisch-taligen).

In februari organiseerden wij in Amsterdam een benefietconcert ten bate van de Stichting HOPE, die zich inzet voor gehandicapte en getraumatiseerde kinderen in de Strook van Gaza; daarbij ging het om de première van ‘Children of Gaza’ – een gedicht van de Amerikaan Michael R. Burch, op muziek gezet door Eduard de Boer en ten uitvoer gebracht door de Jordaans-Palestijnse sopraan Dima Bawab.

In mei ontvingen wij de Palestijnse politicus Awad Abdul Fatah (van Balad/Verenigde Lijst, de derde partij in de Knesset), die voordrachten hield in Amsterdam (2x), Leiden en in Rotterdam (voor Arabisch-taligen); opnieuw werkten wij bij deze activiteit samen met Aidoun en de SRP; ook heeft Abdul Fatah in de Tweede Kamer een ontmoeting met Nederlandse parlementariërs gehad.

In november organiseerden wij met Aidoun en de SRP een openbare bijeenkomst in Amsterdam met als titel ‘Diep in Gaza’ – over de noodsituatie daar; daarbij spraken de Palestijnse wetenschapper Haneen Hassan die in Gaza is geboren en opgegroeid en de  Nederlandse kunstenares Suzanne Groothuis die in Gaza voor de Stichting HOPE werkt; de SRP deed verslag van een oriëntatiereis naar Palestina.

Veel tijd is er door ons gestoken in de vernieuwing van de NPK-website en tegelijk met de vernieuwde website is de Nieuwsbrief (voorheen NPK-Info) gelanceerd.

Soemoed heeft tweemaandelijks onze achterban geïnformeerd gehouden over de belangrijkste ontwikkelingen in en rond Palestina/Israel en in de regio.

Een flyergroep posteert periodiek voor de ingang van vestigingen van Albert Heijn om het publiek aan te zetten tot een  boycot van Israelische producten die zij in de winkelschappen zullen aantreffen.

Met steun van het NPK is de werkgroep Care for Palestine – bestaande uit artsen, verpleegkundigen en therapeuten – van de grond gekomen die zich tot taak heeft gesteld om naar de beroepsgroep en anderen toe de relatie te verduidelijken tussen de Israelische overheersing en bezetting enerzijds en de medische en gezondheidssituatie van Palestijnen anderzijds (zie ook het sub-dossier Care for Palestine op de NPK-website onder Achtergronden).

Door het jaar heen is er door leerlingen, studenten en anderen een beroep op onze kennis gedaan; sommigen hebben wij kunnen doorverwijzen.

Het NPK-bestuur dankt zijn achterban voor de ontvangen financiële steun aan ons werk.

Voor 2018 is er een reeks nieuwe activiteiten in voorbereiding.

Wij wensen de Palestijnen en u een in alle opzichten goed 2018 toe.

Bestuur Nederlands Palestina Komitee