Waarom trakteert de EU oorlogsmisdadiger Netanyahoe op croissantjes?

Palestinian Bedouins collect their belongings as Israeli security forces confiscate barracks in the Bedouin residential area after Israeli authorities said it was built without a permit in the West Bank village of Jab'a, north east of Jerusalem on Nov. 15, 2016. Photo by Shadi Hatem APA

8 december 2017 herinnert aan de dag, dertig jaar terug, toen de Eerste Intifada uitbrak. De eerste grote poging om de Israelische onderdrukking af te schudden, die stuitte op het ‘breek-de-botten’-beleid van Rabin. Velen zijn dit misschien vergeten na zijn veronderstelde ommezwaai naar ‘vrede’ en Oslo, maar veel Palestijnen niet.

Vandaag de dag staan de Palestijnen er meer dan ooit alleen voor- de Arabische staten lieten hen in de steek omwille van eigen politiek gewin terwijl Trump Jeruzalem weggeeft aan Israel.

Mocht Rabin al botten kunnen breken, Netanyahoe kan dat beter. De Tweede Intifada, die bekend staat als de Al Aqsa Intifada, brak los in september 2000 nadat Sharon met groot machtsvertoon het plein van de Al Aqsa opging. Trump heeft nu zijn eigen aanval op de Al Aqsa ingezet.

Wat zal dit losmaken? Wordt er verwacht dat de Palestijnen dit gelaten over zich heen laten komen? Zal dit weer een golf protesten oproepen die stuit op hetzelfde tegengeweld als bij Rabin?

Terwijl Israel de Verklaring van Trump viert, honderd jaar nadat de eerste zionisten Balfours Verklaring vierden, met deze keer een gezamenlijke Israelisch-Amerikaanse vlag op de muren van Bezet Al Quds/ Jeruzalem geprojecteerd, staan we misschien voor een bijzonder gevaarlijk tijdperk. We kunnen niet beweren dat we het niet zagen aankomen.

Er zijn minstens drieduizend redenen om Netanyahoe niet te verwelkomen in Brussel op 11 december. Drieduizend, dat duidt op het aantal Palestijnen dat door Israelisch geweld is vermoord sinds Netanyahoe in maart 2009 premier werd. Netanyahoe instigeerde twee grote oorlogen tegen Gaza. Oorlogsmisdaden vonden daarbij plaats. Hij en zijn collega’s gaven hun goedkeuring aan de uitbreiding van nederzettingenbouw op de bezette Westelijke Jordaanoever, onder andere in Oost-Jeruzalem. Ze maakten wetten die de discriminatie en onderdrukking van Palestijnen verergerden. Netanyahoe zorgde voor de elektriciteitstekorten in Gaza. Hij is verantwoordelijk voor de dood van patiënten aan wie de nodige medische zorg werd onthouden en voor de marteling van kinderen in Israelische gevangenschap. Netanyahoe is een openlijke racist. Hij beschreef Afrikaanse vluchtelingen als ‘infiltranten’ en Arabieren als ‘wilde beesten’ .

Waarom is Netanyahoe op een ‘informeel ontbijt’ uitgenodigd door Federica Mogherini, de voorzitter van het buitenlandbeleid van de Europese unie? Waarom trakteert de EU een oorlogsmisdadiger op croissantjes?

Laat u niet misleiden door termen als ‘informeel’ om te denken dat deze omhelzing door de EU van Netanyahoe weinig voorstelt. De EU heeft haar handelsrelatie met Israel versterkt sinds Netanyahoe premier is. Twee belangrijke overeenkomsten maken het sindsdien Israelische exporteurs gemakkelijker om toegang te hebben tot de markten van de Europese Unie. De EU heeft bewezen dat zij Netanyahoe in hoge mate ter wille is. Een paar jaar geleden klaagde Netanyahoe over pogingen om enkele Israelische bedrijven en instellingen die op de Westelijke Jordaanoever werkzaam zijn, uit te sluiten van het wetenschappelijk onderzoek van de EU.

Als de vertegenwoordigers van de EU hun met de mond beleden betrokkenheid met mensenrechten en internationaal recht echt meenden, zouden ze deze druk van de regering Netanyahoe hebben weerstaan. Ze zouden hebben geweigerd om hun samenwerking met een staat die Palestijns land opslokt, te versterken. Maar in plaats daarvan is de EU gezwicht voor Netanyahoe’s dreigingen. Israel kon volledig deelnemen aan het programma Horizon2020, zoals het meest recente wetenschappelijk onderzoeksproject heet. Dit is hoogst problematisch want Israels Ministerie van Wetenschapsonderzoek is een van de grootste die de deelname van staten coördineert. Dit ministerie ligt niet binnen het huidige Israel, nee, de meeste gebouwen staan in bezet Oost-Jeruzalem.

Horizon2020 maakt ons duidelijk dat de zorgen van Mogherini over de erkenning van Trump van Israels hoofdstad niets betekenen. (..) Zo bezocht de ambassadeur van de Europese Unie, Giaufret, eerder deze week ter gelegenheid van Mensenrechtendag de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. De campus van deze universiteit ligt in bezet Oost-Jeruzalem. Enkele gebouwen staan op onteigend land dat vroeger toebehoorde aan de Palestijnse gemeenschap van Issawiyeh. Deze universiteit is een van de grootste ontvangers van EU-onderzoeksgeld.

Mogherini stelt Israel niet aansprakelijk voor de schade die is toegebracht aan door de EU gesubsidieerde projecten. Ze beweerde afgelopen jaar dat de regeringen van de EU ‘mogelijke restitutie of compensatie’ van Israel voor het verwoesten van hulpprojecten bespraken. Acht van de 28 landen van de Unie hebben vervolgens geprotesteerd tegen de inbeslagname door Israel van geschonken zonnepanelen. Mogherini herhaalt als een mantra dat de EU naar een twee-staten-oplossing streeft en het vredesproces wil doen herleven. Laten we ervan uitgaan dat ze dit meent, maar Netanyahoe heeft lang en breed laten weten dat Israel nooit en te nimmer een van zijn nederzettingen op de Westelijk Jordaanoever zal ontruimen.

Ontbijten met Netanyahoe zal het gedrag van zijn regering niet veranderen. Integendeel, Netanyahoe zal Brussel verlaten in de wetenschap dat hij straffeloos door kan gaan de Palestijnse rechten te schenden.

David Cronin, 8 december 2017 in: The Electronic Intifada

Tine Danckaers doet in Wereldmorgen.be van 11 december verslag van het volgende. Veertig EU-parlementsleden herinnerden Netanyahoe aan zijn schulden aan de Europese belastingbetalers: ‘Israël vernietigt met die afbraakpolitiek ook letterlijk elke mogelijke vredespoging ‘ : EU-parlementsleden presenteren Bibi de rekening