Care for Palestine2

Het sub-dossier Care for Palestine dient ter ondersteuning van de werkzaamheden van de gelijknamige werkgroep – bestaande uit artsen, verpleegkundigen en therapeuten – die zich tot taak heeft gesteld om naar de beroepsgroep en anderen toe de relatie te verduidelijken tussen de Israelische overheersing en bezetting enerzijds en de medische en gezondheidssituatie van Palestijnen anderzijds.

Medische situatie
Hoe is de gezondheidszorg georganiseerd?

 

Kort nieuws
Wat gebeurt er en waar?

 

Rapporten
Verder lezen