10 december Annexatie in de Jordaanvallei – Visuele tour en Q&A – online

AT 20:00 UTC+01     Public · Hosted by Ontmoet Palestina

Online event

Reis met de Palestijnse filmmaker en activist Ihab Ghafri door de Westelijke Jordaanoever. Zie de gevolgen van het annexatie beleid van Israël en stel hem jouw vragen in de Q&A!

Terwijl alle ogen gericht waren op de Amerikaanse verkiezingen, vernielde het Israëlische leger het Palestijns dorpje Khirbet Humsa. Tijdens de ontruiming van deze nederzetting van Bedoeïenen in het noorden van de Jordaanvallei, werden meer dan zeventig bouwwerken met de grond gelijk gemaakt. Hieronder bevonden zich bewoonde tenten, zonnepanelen, waterreservoirs en stallen voor zo’n 1000 schapen, ook werden twee tractoren en een pick-up truck in beslag genomen. Door de sloop van het dorp zijn 74 mensen dakloos geworden, waaronder 41 kinderen – en dat terwijl Covid-19 weer de kop opsteekt in Palestina en de winter voor de deur staat.

De sloop van het dorp was de grootste vernieling in de Westelijke Jordaanoever sinds jaren. Het Palestijnse dorp lag in een gebied dat ‘Area C’ wordt genoemd, hier ligt de macht volledig in de handen van Israël. Ongeveer 61% van de Westelijke Jordaanoever bestaat uit gebied dat als Area C is verklaard, in dit gebied mogen Palestijnen alleen bouwen met goedkeuring van het Israëlische leger, maar helaas (en zoals te voorspellen) wordt dit maar zeer zelden toegekend. Tegelijkertijd speelt er nog iets op de achtergrond: de regering van Netanyahu is van plan om de gehele Jordaanvallei te annexeren. De gevolgen zijn al zichtbaar; er worden nieuwe illegale nederzettingen gebouwd, in de bestaande illegale nederzettingen worden duizenden nieuwe woningen gebouwd en Palestijnen worden van hun land verdreven.

Ontmoet Palestina organiseert in andere omstandigheden tiendaagse reizen naar de Palestijnse gebieden, om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met Palestijnen, hun cultuur en aangrijpende verhalen. Door de Covid-19 crisis is dit helaas niet mogelijk. Wij blijven echter zeer betrokken bij de situatie van de Palestijnen en voelden het als onze plicht om de situatie in Palestina bij het Nederlandse publiek te brengen. Met name de nijpende situatie in de Jordaanvallei willen we overbrengen, zodat we – ondanks dat we niet echt in Palestina kunnen zijn – toch de Palestijnen kunnen steunen.

Aan de hand van de beelden van de Palestijnse filmmaker en activist Ihab Ghafri – die tevens één van onze gidsen in Palestina én goede vriend is – reizen we van Jeruzalem, via Jericho, door naar de Jordaanvallei. In de beelden die hij ons zal laten zien, krijgen we een uitleg over de situatie, zien we de hardhandige manier van ontruimen door het Israëlische leger en krijgen we de verhalen te horen van betrokken Palestijnen, die ons de gevolgen van het destructieve annexatie beleid van Israël laten zien. De beelden komen niet in de vorm van een volledig uitgewerkte film, het is een verzameling van beelden die uit het leven van Palestijnen gegrepen zijn. Dit maakt de beelden aangrijpend en geeft het gevoel alsof je alles van dichtbij meemaakt.

De beelden zullen tussen de 45 minuten en een uur duren, hierna is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan Ihab in een een Q&A van ongeveer een half uur.

Programma
20:00 – 21:00 Introductie en beelden van Ihab Ghafri
21:00 – 21:30 Q&A met Ihab Ghafri
21:30 – 21:45 Uitleg crowdfunding en afsluiting

 
Na de avond zal er een crowdfunding worden gestart, waar iedereen vrij is om iets bij te dragen. Het geld zal gaan naar een project van de filmmaker Ihab. Hij wil met een team van clowns afreizen naar de Jordaanvallei om daar de kinderen afleiding te geven van de verschrikkelijke situatie waarin zij zich bevinden.

****************************************************************
ENGLISH:

Travel with Palestinian filmmaker and activist Ihab Ghafri through the Westbank, see the facts on the ground and the results of the annexation policy of Israel, and ask your questions during the Q&A!

While the world was watching the presidential elections in the United States, the Israeli army demolished the Palestinian village of Khirbet Humsa. During the eviction of this Bedouin hamlet in the north of the Jordan Valley, more than seventy structures were destroyed, among which were homes, solar panels, water tanks, and stables for over a thousand sheep. Two tractors and a pick-up truck were seized. The demolition of the village made 74 people homeless, including 41 children – while at the same time, the number of infections of Covid-19 increase vastly, and winter arrives in Palestine.

This has been the biggest demolition in the Westbank in years. The Bedouin village was located in ‘Area C’, an area that is completely controlled by Israel. Around 61% of the Westbank can be considered Area C. Palestinians living in this area need permission from the Israeli army to build, but this permission is unfortunately (and unsurprisingly) rarely granted. Simultaneously, another development is taking place: the government of Netanyahu is planning to annex the complete Jordan Valley. The consequences are already visible; new illegal settlements are being built, thousands of new houses are built in already existing settlements and more Palestinians are expelled from their lands.

In pandemic-free times, Ontmoet Palestina (Meet Palestine) organizes ten-day trips to Palestine to introduce people to Palestinians, their culture, and their stories. Unfortunately, due to the Covid-19 crisis, this is no longer possible. We are, however, still very touched by the situation and it felt like our duty to present the situation in Palestine to the wider public. We would like specifically to convey the situation in the Jordan Valley, so we can support the Palestinians, despite the lack of our actual presence.

Through the screening of the images of the Palestinian filmmaker and activist Ihab Ghafri – who is also one of our tour guides in Palestine and a good friend – we take you on a trip from Jerusalem, via Jericho, through the Jordan Valley. In these images, Ihab will explain the situation on the ground, we will see the heavy-handed treatment of Palestinians, the evictions and demolitions of structures and villages by the Israeli army and we will hear the stories of the concerned villagers. The images will not be presented as a fully edited film, but rather as images that are taken from the lives of Palestinians. This makes the images appealing and makes you feel as if you were there too.

The screening of the images will take between 45 minutes and an hour, subsequently, we will provide the possibility to ask questions to Ihab in a Q&A of about half an hour.

Program
20:00 – 21:00 Introduction and Ihab Ghafri’s images
21:00 – 21:30 Q&A with Ihab Ghafri
21:30 – 21:45 Explanation crowdfunding and conclusion

After this evening, we will start a crowdfunding to support a project of the filmmaker. With the money, Ihab will organize a team of clowns who will travel to the Jordan Valley and provide the children there with some distraction from the situation they find themselves in. You will be free to give whatever you like.