17 oktober Landelijke conferentie samen tegen racisme & discriminatie

In Nederland zijn er veel organisaties die tegen racisme en discriminatie strijden. Het is hoog tijd om de krachten te bundelen. Dit jaar is door het Comité 21 Maart een enquête gehouden onder deze organisaties. Ook is het stemgedrag van politici in de afgelopen vier regeringsjaren wat betreft racisme en discriminatie nagegaan. Ook is er over de aanpak van racisme en discriminatie in Nederland vooral in de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021, een groot aantal vragen dat tijdens de conferentie aan bod komt:

• Hebben de landelijke politieke partijen wel een reële agenda om racisme en discriminatie in Nederland te bestrijden ?
• Hoe kunnen de verschillende groepen, organisaties en partners uit de antiracismebeweging samenwerken ?
• Kunnen wij gezamenlijk druk uitoefenen richting politieke partijen ? Hoe willen wij dit doen en welke eisen willen wij stellen ?

Programma
12.00 – 12.30 u. Inloop met lunch

12.30 u. Welkomstwoord en toelichting door het Comité 21 Maart over het doel van de campagne
Inleiding: bijdragen vanuit de anti-discriminatie en anti-racisme-beweging en van deskundigen
Presentatie van een inventarisatie van de initiatieven genomen door de politieke partijen en hun stemgedrag in de Tweede Kamer in de afgelopen vier jaar op het gebied van racisme en discriminatie
Presentatie van het resultaat van een enquête die is uitgevoerd en een inventarisatie heeft opgeleverd van punten, zoals die naar voren zijn gebracht door ruim 80 organisaties die zich inzetten in de strijd tegen racisme en discriminatie.

13.30 u. Themagesprekken (3 x)
1) Dagelijks racisme/institutioneel racisme
2) Gezamenlijke agenda van de anti-racisme- en anti- discriminatiebeweging voor de komende jaren
3) Eisenpakket richting overheid en politieke partijen in verband met de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021

15.30 u. Ronde tafelgesprekken met vertegenwoordigers uit de anti-racisme- en anti-discriminatiebeweging en met deskundigen
16.30 u. Slotverklaring
17.00 u. Afsluiting

Aanmelden en vragen
In verband met de coronamaatregelen is het aantal plaatsen in Ru Paré beperkt. Daarom is aanmelden vooraf strikt noodzakelijk.
Wij proberen de bijeenkomst ook online te laten volgen.

Aanmelden: graag een e-mail naar Comite21maart@gmail.com
Voor eventuele vragen kunt u een mail naar hetzelfde emailadres sturen